Gå til Nettavisen Motor

Natt til fredag omkom tre personer og fem ble skadet i en tragisk frontulykke på E18 i Bamble.

Dette er ikke den første dødsulykken på denne strekningen, mye på grunn av en altfor dårlig veistandard, mener «Aksjonsgruppa E18».

Leder i aksjonsgruppen Vidar Tellefsen har i flere år kjempet for en bedre og sikrere E18 gjennom Telemark.

Les også:Mil etter mil med dårlig vei

Irriterer du deg over dårlig vei? Send bilde til journalist Lis Homdal.

Livsfarlig E18
- Vi krever en ny firefeltsvei gjennom Bamble, 4 nye kryss og umiddelbare strakstiltak der det kan gjøres med enkle midler, sier Tellefsen til Nettavisen.

Gruppen er spesielt opptatt av strekningen Langangen-Grimstad.

- Denne veistrekningen er ikke blitt tatt inn Nasjonal Transportplan (NTP) i det hele tatt. Bamble er tatt inn, det er vi glad for - men vi må se hele strekningen under ett, sier Tellefsen.

I tillegg mangler store deler av strekningen gjennom Bamble gang- og sykkelfelt.

- Slik har det alltid vært, helt siden min mor trillet meg i barnevogna her. Gang- og sykkelsti er ikke tatt med i NTP, og det livsfarlig for ungene våre å gå her på vei til skolen, sier Tellefsen.

Én ting er at det manglet gang- og sykkelsti da Tellefsen satt i barnevogna. Men med den stadig økende trafikkmengden, er situasjonen en helt annen.

- I 1985 lå døgntrafikken på rundt 4000 biler, hvor 10 prosent var tungtrafikk.

Men for 2008 har tallene økt dramatisk.

- Nå ligger døgntrafikken på 10.000 biler, og på det verste passerer 20.000 biler i døgnet. Rundt 20 prosent er tungtrafikk, sier Tellefsen.

Tallene har han fått fra Statens vegvesen.

- Dette betyr at trafikkmengden har økt kraftig uten at veien har blitt forbedret, sier Tellefsen oppgitt.

Og han er ikke den eneste som er frustrert over situasjonen.

Fire kilometer med kø for ny E18
- Vi har hadde en aksjon i august, hvor 123 vogntog deltok. Vi startet fra Lanner i Porsgrunn til Harebakken i Arendal, med påfølgende retur. Dette fordi vi krever ny firefelts E18 mellom Langangen-Grimstad, ferdig utbygd innen 2019. Men strekningen i Bamble er aller verst, og den krever vi står ferdig i 2015, sier Tellefsen.

De akter å gjenta aksjonen hvert år - og håper antallet deltakere vil dobles for hver gang.

- Det betyr at neste år skal 250 vogntog delta. Dette er den eneste måten vi kan aksjonere lovlig på, og vi akter ikke å akseptere dette lenger rett og slett. Det er altfor mange som dør her, sier Tellefsen.

Under aksjonen begynte telefonene stå i brann hos store mediehus forteller Tellefsen.

- Folk skjønte ikke hva som foregikk, for langs veien sto folk og vifta med det norske flagget under aksjonen vår. Det engasjerer svært mange, både de som bor her og de som bruker veien mellom storbyene, sier Tellefsen.

Han vil ha bort den klattvise byggingen.

- Vi trenger skikkelig vei, slik at reisetiden og ulykkestallene går ned.

Les mer:Veiene er blitt mye verre

Bilister dør
Dødsulykken i Bamble natt til fredag 11. september er ikke et enestående eksempel på de mange tragiske ulykkene langs E18 i Telemark.

- I 2008 døde 22 personer og 500 ble skadet, hvorav 10-15 prosent av skadene var alvorlige, påpeker Tellefsen.

To kryss trengs umiddelbart
«Aksjonsgruppa E18» har fremlagt krav om planskilte kryss ved Essa og Vissestad i Bamble, hvor mange barn venter på skolebussen.

- Vi aksepterer ikke at ungene våre skal stå midt på E18 når det mangler et sted å stå, og vi aksepterer ikke at så mange skal dø her. Vi gir oss ikke før noe blir gjort, sier Tellefsen.

- Vi måtte levere forslag selv om de to kryssene. Men vi får ikke penger til dette. Det som er sikkert, er at pengene ikke kommer før planen er ferdig, så derfor måtte vi ta tak, sier Tellefsen.

Vegdirektoratet har ikke avsatt midler i handlingsplanen de neste fire årene for utbedringer ved Essa og Vissestad.

Aksjonsgruppa krever nå at det snarest mulig avsettes midler til dette formålet.

Spesielt fordi at en ny E18 ikke vil bedre sikkerheten til lokalbefolkningen uten disse kryssene.

Tellefsen sier at lokalbefolkningen kommer til å endevende hele E18 med aksjoner hvis ikke alle kryssene gjennom Bamble blir planfrie, som veimyndighetene har lovet i flere tiår.

Vegvesenet ville fjerne symbollastebilen
Du har kanskje sett den langs veien på E18, en lastebil med en sterk symboltekst som viser antall drepte og skadde i Telemark.

Den har aksjonsgruppa plassert på et veilomme langs E18 i Telemark, for å vise sin demonstrasjon mot ulykkestallene.

- Vegvesenet ville fjerne lastebilen vår, de likte tydeligvis ikke dette, sier Tellefsen.

Det gikk så langt at en advokat i Vegvesenet måtte utsette ferien sin for å arbeide med saken.

- Men vi i Aksjonsgruppa ga oss ikke. Til slutt måtte Vegdirektoratet skjære igjennom. Det ble amper stemning, men Vegvesenet måtte til slutt gi seg, sier Tellefsen.

Les også:Dårlige veier i 90 år til

- Fok tør ikke gå på veien
- Folk driver med ekstremsport hver dag her, når de ferdes på E18 uten gang- og sykkelsti. I tillegg finnes det ingen planoverganger, slik at man er nødt til å bruke bil for å fysisk komme seg over veien, sier en frustrert lokalinnbygger i Bamble i Telemark Torstein Nylund til Nettavisen.

Han forteller at han har bodd i Bamble i 35 år.

- Mange blånekter å ferdes på veien her. Det er helt håpløst. Ungene må kjøres over alt, og mange ungdommer som kunne ha gått til steder må kjøres. Dette betyr også at flere ikke får den mosjonen de kun ha hatt, dersom det var tilrettelagt for å bruke beina, sier Nylund.

Han forteller at Bamble har fått en ny flerbrukshall ved Rønholt skole. - Men den må ungdommen kjøres til slik det er nå.

Nylund at de ikke skal la samferdselsministeren hvile etter valget.

- Det skal ikke gå lenge før samferdselsministeren får denne saken på bordet. Her må noe gjøres straks, sier Nylund.

En lokalinnbygger er så frustrert at vedkommende har valgt å uttrykke sin mening med stor skrift på en av fjellveggene langs E18 i Bamble.

Dette har Nylund tatt foto av (toppbildet). Bildet viser tydelig hvor farlig det er å ferdes langs strekningen uten gang- og sykkelsti.

- Vi jobber med saken
Statssekretær i samferdselsdepartementet Hege Solbakken sier til Nettavisen at strekningen Langangen-Grimstad er under planlegging.

- Langangen-Dørdal (Dørdal i Bamble) er inne i NTP for denne fireårsperioden, og det er satt i gang en utredning for hele strekningen fra Tvedestrand til Arendal. Det jobbes med å se på hele strekningen, sier hun.

Det finnes heller enda ikke noen konkrete planer når det gjelder gang- og sykkelsti og planskilte kryss i Bamble.

- Vi skal møte aksjongruppen, og da skal vi ta dette opp til vurdering og se på problemstillingene, sier Solbakken.

Les mer på hjemmesidene til Aksjonsgruppa E18

Det siste fra Nettavisen Motor:

Ny superbil fra McLaren

Se Audi R8 Spyder

Sjekk ny tysk superstjerne

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor