Gå til sidens hovedinnhold

- Vi vil ikke skjule noe som helst

Aktor under straffesaken mot Arne Treholt i 1985, Lasse Qvigstad, går nå gjennom saken etter påstander om at bevis var forfalsket.

Lørdag bekreftet en spaner i tidligere Politiets overvåkingstjeneste (POT) til Aftenposten at et av de viktigste bevisene i spiondommen mot Arne Treholt - pengebeviset - var forfalsket. Mannen vil nå vitne for Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Statsadvokat Lasse Qvigstad var aktor under straffesaken mot Treholt i 1985. Nå er han utnevnt av riksadvokat Tor-Aksel Busch til å gå gjennom påstandene i boka «Forfalskningen» som kom ut tidligere denne måneden. Qvigstad sier følgende om den tidligere POT-mannen som nå har stått fram:

- Påtalemyndigheten er tilfreds med at kilden er villig til å stå fram. Det vil bidra til å kaste lys over saken

- Vi tar saken ytterst alvorlig fordi det er fremstått påstander – dersom de er sanne – som åpenbart er grove forbrytelser.

- For tidlig å konkludere
- Hva vil skje videre nå?

- Harald Stabell har bedt påtalemyndigheten om å få saken gjenopptatt, og det er noe vi forholder oss til. Vi vil selvsagt undersøke saken grundig, men det er for tidlig å konkludere med noe nå, sier Qvigstad. Han poengterer at det bare har gått en uke siden han begynte å undersøke påstandene om bevisfusk.

- Det er mye å sette seg inn i. Det er 25 år siden jeg behandlet saken, og det er mange dokumenter å sette seg inn i. Det vil være grunn til ytterlige undersøkelser, men jeg kan ikke gå nærmere inn på dette nå.

- Hvilke mulige utganger vil dine undersøkelser kunne føre fram til?

- Hvis det skulle vise seg at det som er avgitt stemmer, så er det ytterst alvorlig, og vil ha stort å si for vår stillingtagen til gjenopptakelsesspørsmålet, svarer Qvigstad.

Les også: - Ytterst alvorlig

Ønsker ikke å skjule noe
- Etter at den tidligere spaneren har stått fram i Aftenposten - er det behov for å ta en ny samtalerunde med de personer i gamle POT?

- Vi vil foreta en selvsteding vurdering av hvem det vil bli naturlig å snakke med, men vil ikke si noe konkret utover dette nå, sier Qvigstad.

Den tidligere aktoren understreker at alle resultater av den pågående undersøkelsen vil bli gjort offentlig. Om nødvendig vil det også bli publisert detaljer underveis i prosessen.

- Vi vil ikke være interessert i å skjule noe som helst, påpeker Qvigstad overfor Nettavisen.

I boka «Forfalskningen» er hovedbeviset for bevisforfalskning noen taperester på Arne Treholts koffert. Taperestene er synlige på bildene POT påstår er tatt i Treholts leilighet i 1983. Taperestene er synlige på kofferten i dag, men i følge boka er de ikke på kofferten da Treholt ble arrestert i 1984. Forfatterne mener at det beviser at bildene ikke kan ha blitt tatt i 1983 slik POT hevder, men derimot etter at Treholt ble pågrepet. I så fall er de fabrikkert i ettertid.

- Finnes det bilder fra beslaget på Fornebu i 1984, eller på spaningsbilder av Treholt før pågripelsen, som viser om det var en tapebit eller ikke på kofferten?

- Når det gjelder de bildene, er dette noe som vil bli undersøkt. Mer sier jeg ikke om dette, avslutter Qvigstad.

- Den endelige spikeren i POTs likkiste
Arne Treholts advokat Harald Stabell er ikke i tvil om hva utfallet av undersøkelsene til Lasse Qvigstad må bli.

- For dem som måtte ha vært i tvil om pengebeviset var et falsum etter å ha lest boken «Forfalskningen» og fulgt den siste ukens medieoppslag, må denne tvilen nå være feid til side. Aftenpostens intervju med den tidligere POT-ansatte i dag er den endelige spikeren i POTs likkiste i Treholt-saken, sier advokat Harald Stabell til Aftenposten.

Kommentarer til denne saken