- Menn kan ikke ha monopol på å formidle Koranen, mener danske Sherin Khankan, som nå vil etablere en egen kvinnemoské med kvinnelige imamer i København. I Norge hilses debatten velkommen, selv om ingen så langt har tatt til orde for kvinnelige imamer her.

- Viktig å søke kunnskap

- Det er viktig at kvinner søker kunnskap om islam og utdanner seg innen islam, sier en av de unge norske stemmene, Faten Mahdi Al-Hussaini, til Nettavisen. Hun sier hun kjenner flere som gjør det. Faten ble for alvor kjent for nordmenn da hun i august i fjor talte ekstremistene midt imot under en demonstrasjon i Oslo.

Hun sier kvinner spiller en mer fremtredende rolle i norske moskeer enn det som er synlig for utenforstående.

- Selv om vi ikke har kvinnelige imamer, er det flere kvinner med stor kunnskap om islam som har ledende roller i moskeene, sier Faten til Nettavisen.

- Men får vi noen gang kvinnelige imamer i Norge, tror du?

- Det vet jeg ikke, men dette er en debatt det er viktig å ta.

Har kvinner som underviser

- Vi har kvinnelige ledere som underviser andre kvinner i islam, men kvinnelige imamer har vi ikke, sier Ghulam Sarwar, forstander i Norges største moské, til Nettavisen.

Verken Sarwar eller Mahdi sier de kjenner til det danske imaminitiativet fra Sherin Khankan.

Central Jamaat Ahle Sunnat, som holder til i Motzfeldts gate på Grønland i Oslo, har 6278 registrerte medlemmmer. Sarwar sier han ikke kjenner til noen planer om å utdanne kvinnelige imamer her til lands, slik det nå tas til orde for i Danmark.

Egen inngang for kvinner

Moskeen har, som vanlig er, egen inngang for kvinner og menn og eget bønnerom for kvinner.

- Det er ikke islam som pålegger oss det, men det er tradisjon. Drar du til muslimenes hellige sted, Mekka, ser du kvinner og menn sammen, påpeker Sarwar.

- Mannlige imamer og adskilte bønnerom for kvinner og menn er tradisjonen innen islam, men dette er ikke den eneste religionen som har det slik, sier religionshistoriker Kari Vogt til Nettavisen. Hun viser til at kvinnene sitter på galleriet i den jødiske synagogen og mennene i rommet også her i Norge.

- Og i sin tid hadde vi jo spinneside og sverdside i norske kirker, sier hun.

- Kvinner kan ha ledende roller

Vogt sier det finnes flere eksempler på at kvinner kan ha ledende roller i en moske og sier at kvinner også kan lede bønn for kvinner. Derimot vil det være uvanlig at en kvinne leder bønnen og holder preken.

Et unntak er amerikanske Amina Wudud, som både har ledet prekenen og fredagsbønnen for menn og kvinner.

- Stor debatt

- Kvinners plass i moskeene er en stor debatt innen islam, blant annet er det mange kvinner som klager over at de blir dårlig mottatt i moskeene med trange trapper og liten plass. Men skal man tro noe om utviklingen på dette området, så er det at forandringen må komme fra miljøet selv og ikke er noe som kan pålegges utenfra, sier Kari Vogt.

Selv om adskilte bønnerom for menn og kvinner er vanlig innen islam, finnes det unntak. Vogt viser til at bosniske muslimer har praktisert felles bønnerom. I Midtøsten og Asia finnes det ifølge danske Information.dk kvinnemoskeer hvor en kvinnelig imam taler og leder bønnen overfor andre kvinner, og i Toronto finnes det en moske med kvinnelige imamer som besøkes både av menn og kvinner.