Gå til sidens hovedinnhold

Vil avskaffe gratis universiteter

Et flertall i utvalget som har vurdert organiseringen av universiteter og høyskoler går inn for å innføre betaling for høyere utdanning.

Ryssdal-utvalget leverer tirsdag sine forslag til framtidig styring og organisering av norske universiteter og høyskoler til utdanningsminister Kristin Clemet.

Flertallet på sju personer går inn for sterke endringer i forhold til dagens modell, blant annet å bryte båndet mellom staten og høyskoler og universiteter.

Mindretallet, på tre personer, vil opprettholde dagens modell der staten eier universitetene som mottar statlige overføringer, og tildeles oppgaver ut fra nasjonale mål for høyere utdanning, skriver Dagsavisen.

Egenbetaling
Mens mindretallet vil lovfeste retten til gratis høyere utdanning ved universiteter og høyskoler, vil flertallet åpne for egenbetaling fra studenter.

Vilkåret er imidlertid at virksomheten ikke er fullfinansiert av staten. Det kan heller ikke kreves egenbetaling når offentlige myndigheter eller andre har satt som betingelse for sin økonomiske støtte at virksomheten skal være gratis.

– Denne modellen er en oppskrift på hvordan man gradvis kan velte utgiftene over på studentene. En mulighet vi kan være trygge på at vil bli brukt, sier professor i rettsvitenskap Jan Fridthjof Bernt til Dagsavisen.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem