Gå til sidens hovedinnhold

Vil bekjempe fattigdom med myggnett og skolegang

Enkle midler som gratis skolegang og myggnett mot malariamyggen kan bety liv eller død for millioner av mennesker.

Mandag la utvalget «Milenniumsprosjektet» fram sine anbefalinger for hvordan FNs Tusenårsmål kan nås. Rapporten lanseres parallelt over hele verden. I Oslo ble funnene presentert av assisterende generalsekretær i UNDP, Bruce Jenks, Tusenårsprosjektets Amina Ibrahim og utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.

Blant målene er å halvere tallet på mennesker som lever i fattigdom, redusere spebarnsdødeligheten med to tredjedeler og sørge for at alle får adgang til utdanning.

Utvalget peker på som enkle midler som gratis skolegang og skoleuniformer vil være til stor hjelp for å oppnå målene. Å sikre at jenter ikke blir hindret i å gå på skolen på grunn av foreldrenes fattigdom er også et viktig mål.

Etter at FN vedtok Tusenårsmålene i 2000, dannet FNs generalsekretær Kofi Annan en forskningsgruppe som skulle finne konkrete måter å nå målene på. Gruppen ble ledet av økonomien Jeffrey Sachs. Til sammen ti arbeidsgrupper har tatt for seg ulike sider ved Tusenårsmålene. Norge har vært med i to av gruppene.

Utvalget anbefaler at skolemåltidene lages av matvarer produsert lokalt. For å hindre spredning av malaria, bør det deles ut myggnetting gratis i malariaområder. Flere må få adgang til medisiner mot aids, tuberkulose og malaria.

Fakta om fattigdom:

¿ Mer enn en milliard mennesker lever på mindre enn en dollar om dagen, ytterligere 2,7 lever på mindre enn to dollar dagen.

¿ Hvert år dør 11 millioner barn. De fleste av dem dør av ,underernæring eller sykdommer som kan behandles med relativt enkle grep – som malaria, diaré og lungebetennelse.

¿ 114 millioner barn mangler muligheten til å gå på skole. 584 millioner kvinner kan ikke lese og skrive.

¿ Hver dag dør 6000 mennesker av HIV/AIDS og ytterligere 8200 smittes av det dødelige viruset

¿ Hvert 30. sekund dør et barn av malaria i Afrika. Det betyr mer enn en million barn i året

¿ I 1960 var Afrika nettoeksportør av matvarer, i dag importeres en tredjedel av alle kornprodukter.

¿ Fem millioner menneskerdør hvert år av vannbårne sykdommer.

¿ Matvareproduksjonen i Afrika har sunket med 23 prosent de siste 25 årene. Samtidig har befolkningen økt dramatisk.

Dette er Milenniumsmålene:
Innen 2015 skal

  • Antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom eller som sulter være halver
  • Alle ha rett til gratis utdannin
  • Kjønnene være likestilt
  • Redusere spedbarnsdødeligheten med to tredjedele
  • Redusere dødeligheten i forbindelse med fødsler med tre fjerdedele
  • Stoppe spredningen av hiv/aids, malaria og andre sykdomme
  • Sikre et bærekraftig milj
  • Skape et globalt partnerskap for utvikling

Kilde: UNDP

Reklame

Prøv gratis: Få HBO, Viaplay, Paramount+ og mange TV-kanaler ett sted

Kommentarer til denne saken