Gå til sidens hovedinnhold

Vil bygge gasskraftverk i Tønsberg

En samarbeidsavtale om et miljøvennlig gasskraftverk på Slagentangen ble undertegnet fredag.

Fortum, Skagerak Energi og Østfold Energi er villige til å investere mellom fire og fem milliarder kroner i et gasskraftverk på Slagentangen utenfor Tønsberg.

- Det er prisen på selve kraftverket. I tillegg kommer rentekostnader og kostnadene knyttet til CO2-fangst, sier seksjonssjef i utbygging i Skagerak Kraft, Lars Søfteland, til Nettavisen.

Trenger gassrør fra Kårstø
Samarbeidsavtalen mellom Fortum, Skagerak Energi og Østfold Energi ble undertegnet fredag og kraftverket kan stå klart i 2014, heter det i en pressemelding fra partene. Produksjonen vil kunne gi en årlig strømproduksjon på 8 TWh ((8 milliarder kilowattimer) og i størrelse tilsvare strømforbruket til 400.000 husstander. En forutsetning for planene er at det legges en gassrørledning fra Kårstø til Østlandet.

Planen er å føre strømmen fra kraftverket over Oslofjorden og koble den inn på det nasjonale kraftnettet i Østfold.

Lover bedre strømforsyning
Et gasskraftverk på Østlandet - som har Norges høyeste forbruk og begrenset kraftproduksjon i dag - vil bety bedre forsyningssikkerhet og redusert risiko for store strømutfall i landsdelen, mener Fortum, Skagerak Energi og Østfold Energi.

Kraftverket på Slagentangen vil bli bygget like ved Esso-raffineriet, som har store CO2-utslipp i dag. Gasskraftverket er avhengig av å finne avtakere for CO2, og muligheten for et samarbeid mellom gasskraftverket og raffineriet skal utredes.

Selskapet Gassco, som har operatøransvaret for gassrørene i Nordsjøen, har ledet et utredningsarbeid som konkluderer med at det er grunnlag for et gassrør til Grenland og Vest-Sverige. Går alt etter planen, kan røret være lagt i 2011-12, heter det i pressemeldingen.

Har allerede én søknad inne
Skagerak Energi har allerede planer om og har søkt konsesjon for et tilsvarende gasskraftverk i Grenland i Telemark.

- Vi har ambisjoner om å se begge realisert. Kraftverket vi planlegger på Herøya er vårt eget, mens vi på Slagentangen er en av tre parter, sier konsernsjef Hans August Hanssen i Skagerak Energi til Nettavisen.

I dag har Skagerak Energi en årlig kraftproduksjon på 5.000 GWh. Østfold Energi har en kraftproduksjon som i 2005 utgjorde 1.886 GWh.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler