OSLO (Nettavisen): Oslo havn KF er spent på reaksjonene når de nå lanserer ideen om å bygge en kunstig øy på opp mot 300 dekar i Oslofjorden. Tanken er å bruke steinmasser fra anlegget på Follobanen og Bekkelaget renseanlegg og frakte dette ut på lektere til Storeflua, en naturlig grunne mellom Ljansbruket og Hellvik ytterst i Bunnefjorden.

Første gang
- Noe slikt har aldri vært gjort i Oslofjorden. Bukta mellom Langøyene ble i sin tid fylt ut, men det er aldri bygget en kunstig øy. Det nærmeste eksempelet er vel Øresundbroen, sier Bernt Stilluf Karlsen, styreleder i Oslo havn, til Nettavisen.

Hva mener du om øyforslaget? Si din mening i kommentarfeltet!

Inviterer til folkemøte
Tirsdag 4. desember inviterer Oslo havn til folkemøte om saken på Samfunnshuset på Nesodden. Og det er mer enn luftige ideer de kommer med. Oslo havn har allerede engasjert arkitekter og planleggere og vil lansere et konkret forslag til hvordan en slik øy kan bygges og hva den kan brukes til. Arkitekter fra Snøhetta, LINK Landskap og Jensen & Skodvin Arkitekter kommer og vil presentere hvert sitt forslag til hvordan dette kan se ut.

Hemmelighetsfull
Men Bernt Stilluf Karlsen velger foreløpig å være hemmelighetsfull om innholdet i forslaget og vil ikke svare på om øya er tenkt brukt til boliger, rekreasjon eller næring.

- Det eneste jeg kan si er at det kommer noen spektakulære forslag, sier han.

Stein fra tunnel
Det blir masse stein til overs når Nordens lengste jernbanetunnel skal bygges mellom Oslo og Ski. Masse fra tunneldrivingen samt fra utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg er det Oslo havn har lagt hodene i bløt for å finne anvendelse for. Dersom alt skal fraktes med bil, vil det bli 900.000 turer med lastebil. Det er snakk om steinmasser tilsvarende tre Kheopspyramider.

- Vi tror ikke det er noen god idé å frakte dette av gårde med lastebil. Det vil være føre til mye forurensning, støy og tungtrafikk på et allerede svært belastet veinett. Da er det bedre å frakte det sjøveien og bruke det i nærheten, sier styrelederen.

KART: Her ligger grunna som Oslo havn vil bruke.

HTML EMBED

Vis Storeflua - planer om kunstig øy i et større kart

Må utredes
Dersom ideen får god mottakelse, må miljøkonsekvensene av en slik øybygging utredes, understreker han.

Karlsen sier øybygging både vil ha positive og negative effekter for miljøet. På den positive siden peker han på flere hekkeplasser for fugler, men øya vil også kunne påvirke vannstrømmer og livet under vann.

Fakta om Bunnefjorden

Bunnefjorden er den delen av Oslofjorden som ligger øst for Nesodden og vest for Ekebergskråninga, Nordstrand og Oppegård. Den nordøstligste delen ligger i Oslo kommune, den innerste (sørligste) delen ligger i Ås kommune, Frogn kommune. Resten er delt mellom Nesodden kommune i vest og Oppegård kommune i øst.

Bunnefjorden har en terskel på omlag 60 meters dyp mot Oslofjorden i nord, og er dypere lenger inne (cirka 150 meter).

Terskelen gjør at bunnvannet skiftes ut sjeldnere i Bunnefjorden enn ellers.

De største øyene i Bunnefjorden er Langøyene, Malmøya, Ulvøya, Ormøya, Gressholmen og Husbergøya.

(Kilde: Wikipedia og NIVA)