Den nye Sp-lederen vil ha små kraftverk også i vernede vassdrag der dette ikke kommer i konflikt med verneformålet.

- Jeg ser ikke for meg at vi skal åpne vernede hovedvassdrag. Men i mange av sideelvene er det mulig å bygge mindre kraftverk uten at det kommer i konflikt med verneverdiene i området, sier Liv Signe Navarsete til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Hun hevder at ny teknologi kan muliggjøre mer skånsom utbygging.

Låner vannet
- Her dreier det seg om mindre kraftverk der vi låner vannet litt og gir det tilbake til vassdraget. Det er eksempler på at dette kan gjøres både skånsomt og effektivt. Landet har bruk for mer fornybar energi, sier Sp-lederen.

Hun vil endre lovverket slik at det blir en generell åpning for småkraftverk i sideelver.

- Men du er ikke redd for å utfordre naturvernorganisasjonene med en slik linje?

- Vi er ikke ute etter å starte store utbyggingsprosjekter med store dammer, presiserer Navarsete.

Store inngrep
Men lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, reagerer kraftig på småkraftforslaget i utkastet til nytt Sp-program.

- Dette vil være en klar uthuling av vassdragsvernet. Småkraftverk innebærer et relativt stort inngrep og i visse tilfeller bygging av demninger, sier Haltbrekken.

Han viser til at det i dag er åpning for såkalte mini- og mikrokraftverk, mens småkraftverk ikke er tillatt i vernede vassdrag. Et småkraftverk produserer mellom 1.000 og 10.000 megawatt strøm.

- Det er en grunn til at Norge har vernet mange av våre vassdrag. Her ligger det verdier som samfunnet mener det er viktig å ta vare på, sier Haltbrekken.

Vefsna og Stryn
- Jeg frykter at sideelver til Vefsna i Nordland og sideelver til vassdraget mellom Breheimen og Stryn nå kan bli truet av småkraftverk. Hvis loven blir endret, har jeg liten tillit til at Norges vassdrags- og energidirektorat vil være på vår side når utbyggingsplaner kommer til behandling, sier Haltbrekken.

Også SVs Inga Marte Thorkildsen er opprørt over at regjeringskollega Sp nå vil endre lovverket for å tillate småkraftverk også i vernede vassdrag.

- Småkraftverkene er i realiteten ganske store og har store konsekvenser for landskapet. Det er en grunn til at vi har fredet så mange vassdrag i Norge. Derfor er Sp-forslaget unødvendig, sier hun og varsler at SV vil kjempe imot.

Helhetlig plan
- Sp bør i stedet bli med oss på å få fram en helhetlig plan for vassdragene som ikke er vernet. Det vil kunne redusere konfliktene, mens Sp-forslaget bare vil bidra til å øke konfliktene, sier Thorkildsen.

Senterpartiets miljøpolitiske talsmann, Erling Sande, mener på sin side at det er god miljøpolitikk å åpne for mer småkraft.

- Det kan være snakk om å frigi betydelige mengder kraft i noen vernede vassdrag, sier Sande.