- En kollektivutbygging som gjøres uten en regulering av privatbilismen gir liten CO2-gevinst.

Det var budskapet fra veidirektør Terje Moe Gustavsen da han onsdag presenterte forslagene fra Klimakur-utvalget når det gjelder transportsektoren.

Les også: - Du har ikke tid til å vente, Jens

Klimakutt før 2020
Klimakur 2020 omfatter både transport, olje og gass, skipsfart, industri, landbruk og energi. Utredningen peker på tiltak som kan bidra til å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser med 15 -17 millioner tonn innen 2020, i tråd med klimaforliket på Stortinget.

Les mer om rapporten på Klimakur.no

Last ned hele Klimakur-rapporten i PDF-format her (12 megabyte)

Billigere med tog, dyrere med bil
- Dersom man kombinerer kollektivutbyggingen med en dobling av drivstoffprisene og en halvering av kollektivsatsene og samtidig en dobling av bomavgiftssatsene, så har vi beregnet oss fram til en mulig CO2-gevinst på 1,2 millioner tonn for tiltak på jernbane og kollektivtransport, sa Moe Gustavsen.

Han understreket at han snakker om en dobling av drivstoffprisen, ikke drivstoffavgiften.

25 kroner literen
Følger myndighetene opp disse rådene, må bilistene altså svelge unna en literpris på rundt 25 kroner for blyfri 95, mot 12,50 kroner som er dagens listepris, inkludert merverdiavgift.

Må kombinere virkemidlene
Ifølge Klimakur-utvalget er det bare når kollektivsatsingen kombineres med andre virkemidler rettet mot bilbruken at det er mulig å hente ut de ønskede utslippseffektene. Men Moe Gustavsen understreket at det krever tøffe restriksjoner - både når det gjelder bil- og flytransport.

- Og vi har knapp med tid, sa han.

Veidirektøren sier utvalget ikke har beregnet de samfunnsmessige konsekvensene av svært høye avgifter for bilistene.

Biodrivstoff
En satsing på biodrivstoff er også viktig, ifølge veidirektøren.

- Biodrivstoff er en vesentlig andel av potensialet, sa Moe Gustavsen om den beregnede utslippsreduksjonen.

Rapporten tallfester dette til 1,8 til 1,9 millioner tonn CO2 og sier kostnadene vil være 1000 til 1400 kroner per tonn.

Klimakur-rapporten
Klimakur 2020 presenterte onsdag sine forslag til virkemidler for å redusere norske utslipp av klimagasser. Det skjedde på en pressekonferanse i Oslo. På petroleumssektoren er det kraft fra land og karbonfangst (CCS) som vil kunne føre til de største utslippsreduksjonene innen petroleumssektoren, mener utvalget. De tror det er mulig å kutte maks tre millioner tonn CO2 innen 2020, men de understreker at det er snakk om store og krevende industriprosjekter.

Imponert Solheim
- Et imponerende stykke arbeid, sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) om rapporten. Han beskrev den som et kvantesprang for norsk miljøpolitikk.

- Etter denne rapporten er det ikke lenger mulig å si at vi ikke kan nå klimamålene. Det er mulig, bare den politiske viljen er til stede. Men rapporten viser også at det ikke er noen enkel sak, sa Solheim.

Solheim sier regjeringen nå vil sende rapporten på offentlig høring. Han sier regjeringen - av respekt for det tunge faglige arbeidet som er gjort - må ha tid til å vurdere utredningen grundig før de kommenterer de enkelte forslagene.

- Billige og enkle tiltak først
Solheim var likevel konkret i forhold til regjeringens tilnærmingsmåte og listet opp tre hovedpunkter for prioriteringene framover:

- Det er fornuftig å gjøre de billigste og enkleste tiltakene først.

- Vi må ta tak i tiltak som ikke bare gir en klimatiltak, men også har andre samfunnsmessige virkninger, for eksempel at de ikke bare reduserer klimagassutslippene, men også andre forurensende utslipp eller at de også bidrar til å utvikle norsk industri.

- Vi bør fokusere på områder hvor vi også bidrar til en teknologiutvikling som er viktig for menneskeheten, selv om det kanskje ikke gir store effekter før 2020.