Gå til sidens hovedinnhold

Vil fjerne politipensjon

Stortingsrepresentant Sverre Myrli vil fjerne de gullkantede pensjonsordningene i politiet.

– Det er et paradoks at en stor del av våre polititjenestemenn kan gå av med pensjon som 57-åringer samtidig som det er mangel på politifolk, sier Sverre Myrli (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå.

Som pensjonspolitisk talsmann for Ap på Stortinget går Myrli inn for å heve pensjonsalderen for polititjenestemenn til 62 år.

I dag er den generelle pensjonsalderen for de fleste polititjenestemenn på 60 år, men mange politifolk kan gå av allerede ved fylte 57 år.

– Det er noe galt når over halvparten av politifolkene som går av så tidlig, fortsetter å jobbe i det private næringslivet. Jeg vil heller at disse politifolkene skal fortsette i politiet framfor å begynne som for eksempel parkeringsvakter, sier Sverre Myrli.

Skal forhandle
Ap-talsmannen viser til innstillingen fra pensjonskommisjonen, hvor han selv var medlem.

– Prinsippet bør være at det er arbeidets art og risiko som avgjør behovet for tidlig og særskilt pensjonering, og ikke en bestemt alder, sier Myrli. Han forslår at de eldre politifolkene som ikke lenger klarer hard utendørstjeneste, bør få innendørs kontorjobb framfor å bli pensjonert så tidlig som i dag.

Myrli presiserer at det skal forhandles om de ulike statlige særaldersgrensene i vårens lønnsoppgjør.

– Her må selvsagt staten gi noe for å få høyere aldersgrense i politiet. Det kan ikke lenger være slik at polititjenestemenn kan gå av som 57-åringer dersom de har begynt i yrket som 28-åringer. Dette må det gjøres noe med, sier Myrli og viser til regelen som sier at politifolk kan gå av når tjenestetid og alder til sammen blir 85 år.

Provosert
Lederen i Politiets fellesforbund, Arne Johannessen, er provosert over utspillet fra Arbeiderpartiets pensjonspolitiske talsmann.

– Dette er utidig av Myrli å komme med en slik brannfakket. Det er oppsiktsvekkende at han foreslår dette nå, og det er i beste fall taktisk uklokt, sier Johannessen.

Fagforbundslederen minner om at det allerede er opprør blant politifolk som er for få på jobb og må jobbe ekstra overtid for å få hjulene til å gå rundt.

– Da er det provoserende å komme med et slikt forslag overfor politifolk som i utgangspunktet sliter med motivasjonen. Våre folk forsøker å være fleksible når turnuser ikke går opp, sier Johannessen. Han er ekstra fortørnet over at det er en så sentral politiker fra regjeringspartiene som nå blåser i luren.

Hjelper ikke
Han kan ikke se hvordan forslaget til Myrli vil hjelpe på den akutte bemanningssituasjonen.

– Hvis pensjonsreglene skal endres, så vil det uansett bli snakk om lange overgangsordninger. Derfor vil en slik endring tidligst slå ut om ti år. Men vi er veldig interessert i en dialog om den aktuelle krisa i politiet, sier Johannessen og etterlyser signaler fra justisministeren Knut Storberget.

Forbundslederen forutsetter at staten går med på frie forhandlinger til våren.

– Her vil vi kjempe for å beholde våre særaldersgrenser i politiet, sier Johannessen.

(ANB)

Kommentarer til denne saken