IKT-Norge, interesseorganisasjonen for bedrifter i IT-bransjen, utarbeider nå et forbud mot privat bruk av arbeidsgivers datamaskin i arbeidstiden.

- Forslaget er til behandling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, og vi venter nå på avklaring, sier generalsekretær i Norges IKT, Per Morten Hoff, til Nettavisen.

Forslaget går ut på at all info som arbeidstaker lagrer på jobbens pc er å regne som bedriftens eiendom. Videre skal behandling og lagring av private filer begrenses. Innsamling og systematisering av data som ikke inngår i arbeidsoppgavene, skal ikke være tillatt. IKT-Norge ønsker å innarbeide reguleringen i bedrifters arbeidskontrakt. Brudd på avtalen er oppsigelsesgrunn.

Dette er spikeren i kista for chatting, private e-poster, nedlasting av musikk, lagring av feriebilder og lignende - for ikke å snakke om Facebook.

– Det har skjedd mye på ti år. Arbeidsgiver må være bevisst på hvordan arbeidstakere bruker bedriftens pc, sier Hoff til Nettavisen.

Regulering til alles beste
Hoff understreker at IKT-Norge ikke ønsker seg et «storebror ser deg-samfunn» hvor landets mange sjefer uhemmet kan logge seg inn på arbeidstakernes e-post for å snoke.

– Vi har hatt tilfeller hvor ledere søker på skjellsord inne på ansattes e-post, for å sjekke om vedkommende har skrevet private meldinger, klaget til kolleger eller lignende gjennom bedriftens mailsystem. Dette er ikke ønskelig, sier generalsekretæren.

Hoff mener det er til både arbeidsgiver og arbeidstakers beste at jobbkontrakten er tydelig på hva som skiller privat bruk av bedriftens pc fra det som er innenfor den ansattes arbeidsområde.

Forbudet er ikke direkte myntet på at bedriftene eventuelt taper penger i form av sløsing av arbeidstid.

– Husk at store datamengder kan gå i stykker dersom en ansatt er inne på ulovlige sider fulle av virus. Hacking kan ødelegge en bedrift. Store verdier står på spill, påpeker Hoff.

IKT-Norge har fått flere henvendelser fra fortvilte arbeidsgivere som er redde for bedriftens renommé fordi ansatte surfer på tvilsomme internettsider.

Dersom du absolutt må lagre privat informasjon på bedriftens pc, anbefaler Hoff å opprette en mappe merket «privat» eller lignende. Denne bør arbeidsgiver la være i fred. Det går også an å opprette områder hvor du må ha passord, for å logge deg inn.

Fire frisører fratatt feriepenger
Onsdag ble det kjent at ansatte ved Jessheim Klippotek blir fratatt feriepenger på til sammen 50 000 kroner . Dette fordi de angivelig skal ha surfet på nettet i arbeidstiden. Generalsekretæren kjenner ikke til episoden i Jessheim, men synes likevel dette høres urimelig ut fra arbeidsgivers side.

– Arbeidstakere har krav på feriepenger. Dette står nedfelt i arbeidsmiljøloven, slår Hoff fast.

Facebook-forbud
Hoff tror de fleste arbeidsgivere i dag har mer enn nok med daglige driften av firmaet sitt. Det er liten grunn til å spekulere i om forbudet mot internettsurfing i arbeidstiden skal føre til unødvendige avskjedigelser.

– Om en ansatt leser avisen på nettet, er det ingen grunn til å blåse i horn og ringe i klokker. Sitter han derimot og spiller poker og skjøtter arbeidsoppgavene dårlig, er saken annerledes, sier Hoff.

Vil det ikke i mange tilfeller bli den ansattes ord mot arbeidsgiver?

– Slike saker går an å finne ut av, mener Hoff, som presiserer viktigheten av å snakke sammen: – Vi har mange fine maskiner i dag, men vi må ikke glemme å prate med hverandre.

Hoff er enig i at grensene mellom privat bruk og bruk av pc i jobbsammenheng er flytende.

– Facebook, for eksempel, er å regne for en privat sfære. Noen ganger kan det likevel være nyttig å logge seg inn; hvis du leter etter en adresse eller et telefonnummer, sier han.

Les også: Vil stenge facebook

En rapport fra EU-organet, ENISA, sier det samme: Nettverk som Facebook og lignende nettsamfunn stimulerer til samarbeid og utveksling av ideer. Regulering på området er likevel nødvendig, for å unngå identitetstyveri, spionasje og lignende.

Les også: Feil å blokkere facebook

Hva mener du. Bør man forby unødvendig jobbsurfing?