Tirsdag ble rapporten «Norges Bank Watch 2012» offentliggjort på Handelshøyskolen BI i Oslo.

En gruppe fremtredende økonomer rettet et kritisk søkelys på Norges Banks utøvelse av pengepolitikken i året som har gått.

Professorer og aktører i næringslivet fulgte nøye med mens panelet kom med sine forslag til forbedringer.

Særlig ble det lagt vekt på at banken må få være selvstendig, fri for formell eller uformell påvirkning fra politikere.

Alltid populært med lav rente
- Det er viktig at vi ikke får politisk innflytelse over rentesettingen. Det er alltid populært i befolkningen med lav rente, og derfor er det viktig at vi som prinsipp fjerner denne instruksjonsretten, sier professor ved NTNU Ragnar Torvik til NA24.

Han mener at politikernes politiske mål ofte bærer preg av å være kortsiktige, og ikke til det beste for pengepolitikken som helhet.

Slik det er i dag, så har i praksis regjeringen rett til å gi pålegg til Sentralbanken i enkeltsaker.

Rentesetting kan, hypotetisk sett være et slikt vedtak.

Denne retten har aldri blitt benyttet av en sittende regjering, men budskapet er klart.

Sentralbankens vaktbikkjer mener at man burde løsrive seg ytterligere fra det politiske liv, og bankens selvstendighet må løftes.

I andre land har man tidligere sett at politikere har hatt direkte påvirkning på sentralbankenes avgjørelser.

En tenkt situasjon der dette kan friste folkevalgte, er i forbindelse med valg, hvor den sittende regjeringen får banket igjennom kutt for å bedre sin stilling før folket strømmer til valgurnene.

Kortsiktige politiske mål
Sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork er enig i vurderingene som kom fram i rapporten.

Han var med på å komme med den samme anbefalingen da han satt i Norges Bank Watch-panelet i 2007.

- Regjeringens instruksjonsrett må fjernes for å bevare sentralbankens uavhengighet.

Også han mistenker politikerne for å kapitalisere politisk på å kunne påvirke renten til sine velgeres favør.

- Politikerne må ikke kunne bruke pengepolitikken på kortsiktige politiske mål, sier han.

I rapporten kom det også en anbefaling om å ansette styremedlemmer i Norges Banks hovedstyre på heltid.

I dag er det kun sentralbanksjefen og visesentralbanksjefen som arbeider med dette på heltid.

Resten av styremedlemmene har fulltidsjobber i tillegg. Det mener Ragnar Torvik at man bør kunne gjøre noe med.

- Slik det er i dag, så er det skjevhet i forholdet mellom kompetanse og tidsbruk, sier han.

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad lover at han vil ta alle rådene til etterretning.