Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi helsevesenet en milliard

En milliard kroner bør brukes på å bedre samarbeidet mellom kommunale helsetjenester og spesialisthelsetjenester, mener Samhandlingsutvalget.

Tirsdag la det såkalte Samhandlingsutvalget fram 48 konkrete forslag til forbedring for helseminister Ansgar Gabrielsen (H) gjennom rapporten «Fra stykkevis til helt».

Utvalget fastslår at sviktende behandling, unødvendige sykehusinnleggelser, for tidlig utskrivning fra sykehus og mangelfull oppfølging fra hjemmesykepleie, sykehjem og legetjeneste er resultat av manglende samarbeid i helsesektoren.

Rammer hele samfunnet
Manglende samarbeid påvirker ikke bare pasienter og pårørende. Samfunnet i et større perspektiv blir også berørt, for eksempel når psykisk syke drapsmenn viser seg å være ofre for sviktende behandling.

Utvalget, ledet av Drammen-rådmann Nils Fredrik Wisløff, konkluderer med at svikt i helsevesenet oftest rammer svake pasientgrupper, som psykisk syke, rusmisbrukere, eldre og kronikere.

Blant forslagene som skal sikre bedre samhandling er en oppmykning av taushetsplikten mellom instanser som sykehus, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste slik at taushetsplikt ikke blir et hinder for behandling.

Krass kultur-kritikk
- Det er noe med kulturen i helsevesenet som ikke ville ha blitt akseptert i noen annen bedrift av denne størrelsesorden. Gjennom ESA greier vi å samhandle oss til å sende et romskip til Titan. Men vi greier ikke å samhandle i helsetjenesten. Jeg synes det er underlig, sa Gabrielsen, da han tok imot rapporten.

Han påpekte at bare 10-15 prosent av pasientene med rett til individuell behandlingsplan har fått dette etter tre år med slik lovfestet rett.

Roser forslaget
Kommunenes sentralforbund er blant dem som stiller seg positive til forslagene.

- KS er positiv til forslaget om å øremerke én milliard kroner til samhandlingstiltak mellom kommunehelsetjenesten og sykehusene, sier direktør i KS Bjørn Gudbjørgsrud til ANB.

Han mener Samhandlingsutvalget gir en god beskrivelse av problemene mellom sykehusene og kommunehelsetjenesten.

- Flere av tiltakene som er foreslått i innstillingen vil kunne føre til en langt bedre samhandling, sier Gudbjørgsrud.

Reklame

Er dette årets beste påskeegg?

Kommentarer til denne saken