Gå til sidens hovedinnhold

Vil gi NSB-kunder penger tilbake

Samferdselsdepartementet vil gi misfornøyde NSB-kunder mer penger tilbake - og innkaller til krisemøte i ettermiddag.

Samferdselsdepartementet har innkalt ledelsen i NSB og Jernbaneverket til krisemøte i ettermiddag om togkaoset i Oslo. Og departementet ønsker at NSB i større grad skal refundere utgiftene til misfornøyde NSB-kunder. Men for at det skal kunne skje må NSB og Jernbaneverket komme til enighet om en modell som fungerer.

I januar sendte NSB et brev til Samferdselsdepartementet der de foreslår å utvide refusjonsordningen når togene er forsinket til også å omfatte feil på infrastrukturen. Et sentralt punkt i NSBs forslag er at NSB kan kreve refusjon fra Jernbaneverket uten å måtte bevise uaktsomhet hos Jernbaneverket.

- Vi mener at det er grunn til å se nærmere på forslaget. For det første er det viktig at kundene får en mer forutsigbar og enhetlig garantiordning når man ikke får det man betaler for. Og for det andre vil en ny ordning kunne føre til at Jernbaneverket får mer fokus på de forholdene som er mest kritiske i forhold til den daglige driften, sier Erik Lahnstein til Nettavisen.

Må prate

Samferdselsdepartementet ba i et brev sendt denne uka NSB og Jernbaneverket om å sette seg ned og finne fram til en løsning på en utvidet refusjonsordning.

- Det er ikke heldig om Jernbaneverket skal bruke store summer på refusjon i stedet for på vedlikehold. Her må vi finne virkemidler som gjør at vi utnytter ressursene bedre enn i dag. Og det er også klart at NSB har større økonomisk frihet enn Jernbaneverket. NSB kan teoretisk sett øke sine priser, noe Jernbaneverket ikke har mulighet til. Vi har bedt NSB og Jernbaneverket å gå i dialog om dette og komme tilbake til oss med opplysninger om kostnader og praktiske løsninger, sier Lahnstein.

- Nåde for rett
Informasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB opplyser at selskapet årlig har kostnader på rundt 80 millioner kroner knyttet til alternativ transport og refusjon av NSB-kunders utgifter til transport som følge av ikke-planlagte driftsavbrudd.

- I fjor skyldtes bare cirka 20 prosent av NSBs forsinkelser og innstillinger forhold som NSB selv har kontroll over. Vi ønsker ikke å være et slags skyggedyr som ikke gir kundene våre valuta for pengene, sier Lundeby til Nettavisen.

Han sier at NSB allerede i dag i praksis refunderer kunders utgifter i større utstrekning enn selskapet er forpliktet til.

- Vi lar nåde går for rett i mange tilfeller, f.eks. i saker der folk har vært i ferd med å miste flyet sitt til Thailand, sier Lundeby.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken