Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre det lettere for deg

Kredittilsynet krever bedre info for deg som vil spare penger på aksjer.

Kredittilsynet vil skjerpe inn kravet til informasjon og rådgivning ved salg av sammensatte produkter.

NA24 - din næringslivsavis

Kredittilsynet utarbeidet i 2004 et rundskriv med anbefalinger om opplysninger som skulle gis ved salg av sammensatte produkter, som for eksempel aksjeindeksobligasjoner, bankinnskudd med aksjeavkastning og lignende produkter. En undersøkelse fra våren 2005 viste at informasjonsanbefalingene i rundskrivet ikke ble tilfredsstillende oppfylt.

- Strengere krav
De største avvikene fantes for områdene pris og godtgjørelse, men det ble også avdekket utilstrekkelig informasjon med hensyn til avkastningsstruktur for produktene.

Slik forskriftene er i dag er det ikke alltid like lett for kundene og kunne sammenlikne produktene med andre sparealternativer. Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo ønsker nå å gjøre det lettere for kundene å forstå hva de får tilbud om.

- Vi ønsker å stille strengere krav til de som selger produktene. Bankene og verdipapirforetakene er ikke gode nok til å forklare det for kundene sine, sier Bjørn Skogstad Aamo til NA24.

Kredittilsynet skal nå utarbeide et utkast til forskrift som inneholder krav til informasjon ved salg av sammensatte produkter.

Produktene
Sammensatte produkter er produkter sammensatt av ulike elementer. I utgangspunktet er det produkter sammensatt av et innskuddselement der minsteavkastningen er avtalt, og et eller flere opsjonselementer der kundens avkastning er knyttet til utviklingen av finansielle størrelser.

Reklame

Disse gressklipperne er best i test

Kommentarer til denne saken