Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha 21 år for Erling Havnå

Aktor Arild Dommersnes argumenterer i Stavanger tingrett for at Erling Havnå skal ha 21 års fengsel.

STAVANGER (TV 2 Nettavisen): Aktor Arild Dommersnes har nettopp lagt ned fengselspåstanden for de ranerne som bare skal dømmes til fengselsstraff.

Når det gjelder Metkel Betew, David Toska, Kjell Alrich Schumann, Thomas Thendrup og Ridvan Halimi, så er det forventet at det vil bli lagt ned påstand om en strengere dom ved at aktor ønsker forvaring.

Lovens strengeste straff
Påtalemyndigheten krever lovens strengeste straff for Erling Havnå fordi han også dømmes for ranet på Postens brevsenter i oktober 2003.

- For Erling Havnå er det et forhold igjen, og det er Postens brevsenter. Det er ingen tvil om at dette også er et brutalt ran, med samme modusbruk i Nokas: Politiets ankomst ble møtt med våpenbruk, sa aktor Arild Dommersnes i retten fredag.

Aktor krever også 18 års fengsel for Ikmet Kodzadziku, Dan Pettersen, Jan-Erik Andersen og Alf Henrik Christensen.

Selv om Dan Pettersen har navngitt personer i Nokas-saken, mener aktor at dette ikke skal komme Pettersen til gode.

- Dan Pettersen har også gitt navn til politiet, men det skal vi ikke legge mye vekt på. Dan Pettersen ønsket først og fremst ikke å hjelpe politiet, men å fylle opp ranslaget for å få seg selv unna.

16 års fengsel for Johnny Thendrup
- Johnny Thendrup skal også ha noe rabatt fordi han har tilstått. Men Johnny Thendrup har ikke gitt en fullstendig tilståelse, og har bare gitt en forklaring om seg selv, og ikke sagt noe om andre.

10 års fengsel for den 56 år gamle fiskebåt-eieren
Aktoratet mener at den tidligere eieren av Gamle Henningsvær skal dømmes for deltakelse i det grove ranet, men ikke dømmes for dødsfølgen.

6 års fengsel for stavangermannen som var Toskas hjelper.
Årsaken til at påstanden er så lav for denne mannen, er at han har gitt opplysninger om Kjell Alrich Schumann og brødrene Thendrup.

- Neppe noe som overgår dette
Aktor Arild Dommersnes viste til at lovens strengeste straff er 21 års fengsel for ran. Dommersnes mener at nettopp Nokas-ranet er det man tenkte på da lovgiver satte maksimumsstraffen til 21 år. Dommersnes sa at ranerne i tillegg skal dømmes for å ha vært innvolvert i organisert kriminalitet. Den straffeparagrafen kommer altså i tillegg til ranet.

- Det skulle tilsi en straff over 21 års fengsel, men ingen blir jo dømt til mer enn 21 år, sa Dommersnes.

Dommersnes sa også at man ikke skal diferensiere i straffeutmålingen selv om de hadde forskjellige roller.

- Når det gjelder slagkraft og struktur har vi neppe hatt noe ran som overgår dette i Norge tidligere. (...) Hvilke ran skal medføre 21 års straff, om ikke dette? sa Dommersnes da han argumenterte for straffeutmålingen.

Det var svært stille i Stavanger tingrett da Arild Dommersnes snakket om alvorligheten i denne saken. De 12 tiltalte satt rolig og fulgte med i hans sterke uttalelser.

- Voldsom våpenmakt
- Det som skiller denne saken fra andre saker og som gjør den samfunnskadelig er den voldsomme innsatsen de mange ranerne og den planleggingsmessige måten deg gjøres på.

- Antallet ranere er langt flere enn det som er nødvendig for å ta bort penger. De har også brukt mannskap for å ta kontroll over Stavanger sentrum. (...) Utstyret som brukes er militært utstyr. Det er et voldsomt maktpotensiale i disse våpnene. (...) Den slagkraften det viser fra det kriminelle miljø står som det sentrale når man skal se på dette ranet og utmåle straffen.

Dommersnes fortsatte sin argumentasjon med at ranerne hadde ekstra ammunisjon utover det våpnene var ladet med. Flere av ranerne var også bevæpnet med flere våpen. Han poengterte at det i denne saken ikke bare var brukt en voldsom våpenmakt, men liv har også gått tapt, og en rekke skudd har blitt avfyrt.

- Klungland ingen trussel
- Ikke bare politifolk var i fare, men også andre sivile som tok seg over Domkirkeplassen, folk i gatene bak, og i bygninger rundt. Våpnene har en voldsom, dødelig virkning.

Som et ekstra moment nevnte Dommersnes at det ble tatt to gisler på Domkirkeplassen, og at det også ble skutt mot politiet. Dommersnes la til grunn av ranerne skjøt først på Domkirkeplassen, uten at spørsmålet rundt hvem som skjøt først er av større betydning.

- Påstanden om at det var politiet som skapte den farlige situasjonen blir feil. Politiet har en plikt overfor samfunnet til å gripe inn mot slike situasjoner. Politiet kan ikke bli sittende på politihuset og vente til ranerne har kjørt fra banken.

- Selv om politimennene på Domkirkeplassen kunne virke truende overfor ranerne, så var ikke det tilfelle i Kongsgata. Klungland var ingen direkte trussel for raneren, men han valgte å skyte, og vi så utfallet. I ettertid har ranerne valgt å skjule den som skjøt.

Utvidede konsekvenser
Arild Dommersnes la også til grunn at det betydelige beløpet vil være et kraftig bidrag til en svart økonomi som man ikke ønsker.

- Pengene kan umulig settes i banken, sa han og mente dermed at Nokas-kroner kan ha blitt brukt til andre illegale formål.

Aktor sa at de indirekte menneskelige og økonomiske konsekvensene av ranet er betydelig.

LES OGSÅ:

En for alle – alle for en

De fellende Nokas-bevisene

- Flyktet etter ranet

Reklame

Comfyballs tømmer lageret: Halv pris på alle boksere

Kommentarer til denne saken