KrFs Knut Arild Hareide, som er leder av Stortingets transportkomité, vil ha et nasjonalt forlik om jernbanepolitikken.

Hareide foreslår store ekstrabevilgninger til jernbanen.

- Vi er nødt til å løfte jernbanen. Vi vet at med de planene som vi har vedtatt så vil det ta 30 år å få jernbanen på plass på en god måte og på en god standard, sier Hareide til NRK .

I Nasjonal Transportplan fram til 2019 er jernbanebevilgningene fordoblet. Hariede mener dette ikke er nok, og han mener at milliardbevilgningene må økes ytterligere.

Hareide mener vinterens togkaos tydelig viser at man trenger ekstrabevilgningen, og han håper nå å få med seg de andre partiene på Stortinget til et forlik på lik linje med klimaforliket og pensjonsforliket.

- Kulda gjør det verre
Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa møtte Hareide til debatt om hans forslag til et jernbaneforlik i Politisk kvarter på NRK P2 torsdag morgen.

- Jeg takker for tilbudet, men jeg må minne om at vi er mindre enn to måneder inne i en ny transportplan som er en type forlik fra i fjor vår. Det er ikke politisk uenighet som nå er hovedproblemet, det er faktisk det at jernbanen må få mulighet til å gjøre den jobben de skal, sa Kleppa.

Kleppa sa at kulda må ta mye av skylden for togproblemene.

- Det er jo slik at kulde og snø har forsterket problemene, sa samferdselsministeren, og vektla at bevilgningene til jernbanen er blitt økt betraktelig i det siste.

- Det er helt forferdelig
Kleppa sa samtidig at hun var enig med Hareide i at det er en uakseptabel situasjon for passasjerene.

- Jeg synes det er helt forferdelig med alle de problemene folk har og ikke skal ha, og også det faktum at Posten nå må over til bil, sa Kleppa.

Posten meldte onsdag at store mengder post flyttes fra jenbane til bil i hele landet på grunn av togkaoset den siste tiden.

Les egen sak: Posten gir opp tog

Hareide sa at Kleppa nå har en unik mulighet:

- Jeg synes samferdselsministeren sier noe viktig, vi har en nedslitt jernbane. Derfor er det en unik mulighet for ministeren å gjøre en jobb nå. Magnhild Meltveit Kleppa er ny samferdselsminister, og hun har mulighet til å gjøre grep, sa han i debatten.