Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha klimarevolusjon

EU må redusere drivhusgassene til under 20 prosent av nivået i 1990 innen 2020, skal natur og dyreliv ikke bli alvorlig skadet, viser ny rapport.

EU la onsdag frem sin nye energistrategi.

- Globale kutt på opptil 30 prosent vil kunne hindre den globale temperaturen fra å stige mer enn to grader Celsius over nivåene før den industrielle revolusjonen, mener EU-kommisjonen ifølge AP.

- Gjennomførbart
- Målet er både tekniske gjennomførbart og noe vi har råd til økonomisk, hvis vi handler raskt, het det i en uttalelse fra kommisjonen.

- EU bør gå i tet ved ensidig å forplikte seg til å redusere sine utslipp med minst 20 prosent innen år 2020, het det i uttalelsen.

Det ble lagt til at dette tallet kunne økes til 30 prosent dersom det internasjonale samfunnet sa seg villig til større kutt.

Norge

- Jeg synes det er bra at EU her legger opp til en samlet energipakke. Det som er viktig for meg er sammenhengen mellom energi og miljø, og her har EU-kommisjonen en tenkning som går i riktig retning, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy til Nettavisen.Hun mener Norge og EU har til dels forskjellige forutsetninger og utfordringer i klimapolitikken.

- EU foreslår blant annet en målsetting om å innføre 20 prosent fornybare energikilder innen 2020. Der har Norge allerede en mye høyere andel på grunn av vannkraften. Vi har forskjellige utfordringer, men det vi har felles er utfordringer knyttet til CO2-utslipp.

Regjeringen vil vedta sin målsetting for kutt i utslipp av klimagassene i løpet av våren.

- Det er ingen grunn til at vi skal være mindre ambisiøse enn EU, men vi må fatte et vedtak før jeg kan love noe, sier Bjørnøy til Nettavisen.

Dyster framtid
I en fersk EU-rapport spås det dystre framtidsisikter for både landbruk og dyreliv i Europa dersom kuttene ikke gjennomføres.

Flere feriesteder står i fare for å bli forlatt, enten fordi de blir for varme eller på grunn av snømangel, melder Sky News.

Områder lengre nord i Europa, som Norge, vil derimot kunne få økt turisme, mindre kulde og dermed bedre vekstvilkår, konkluderer rapporten.

EU-kommisjonen ønsker at 20 prosent av all energi medlemslandene bruker skal komme fra fornybare kilder innen 2020, og at ti prosent av drivstoffet i kjøretøy skal komme fra biobrensel.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping