- I årevis har vi arbeidet hardt for å øke omfanget av refleksbruken, men vi får de samme nedslående resultatene år etter år. Derfor kan det synes som om det er nødvendig med et påbud, sier Carina Rolness Ophus i Trygg Trafikk til Dagsavisen.

Ny telling i november
I begynnelsen av november vil organisasjonen igjen gjennomføre en telling for å få klarhet i omfanget av refleksbruken her til lands. I 2008 var det bare to av ti voksne fotgjengere i tettbygde strøk som brukte refleks.

Samme år omkom 31 fotgjengere i trafikken. Tall fra Statens vegvesen viser at 11 ble drept i mørket på steder med belysning. En brukte refleks, fire hadde ikke refleks, mens det er uklart om seks personer sikret seg. Fire omkom i mørket på steder uten belysning. Ingen av dem brukte refleks.

- Refleksen er den billigste livsforsikringen fotgjengere har. Vi ser at en høy andel av dem som omkommer ikke har sikret seg, sa direktør Kari Sandberg i Trygg Trafikk i midten av oktober.

Innført i Finland
Hvordan et eventuelt reflekspåbud skal håndheves og hva som skal gjelde er ikke diskutert i organisasjonen, men påbud er allerede innført i nabolandet Finland.

Det skal heller ikke være noen mangel på refleksbrikker i Norge. Landets største produsent, GVI, lager rundt 1,3 millioner brikker i året for det norske markedet. En refleksbrikke har i tillegg en levetid på opptil 30 år.

Tester utført av Transportøkonomisk institutt viser med all tydelighet at refleksen kan redde liv:

«Hvis du går langs en mørk vei uten refleks, gir du bilisten liten tid til å reagere. Da er du først synlig på 25 til 30 meters hold. Kjører bilen i 80 km/t, beveger den seg 22 meter i sekundet. Med refleks er du synlig på 140 meters hold når bilen bruker nærlys.»