Oslo: – Senterpartiet går inn for to hovedflystasjoner som i dag. Vi må satse på Ørland og Bodø. Evenes er et blindspor, sier parlamentarisk leder Rune Skjælaaen i Senterpartiet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

– Vi ser det ikke som avgjørende å vurdere Evenes videre, dersom utredningene som nå pågår viser at Ørland og Bodø vil fungere som flystasjoner også når de nye JSF-flyene vil kommer, sier Skjælaaen og viser til at det nye kampflyene vil støye mer enn dagens F16-fly.

To og ikke en
Senterpartiets parlamentariske leder avviser tanken om bare å ha én kampflybase.

– Vi mener det er strategisk riktig å ha kampflybase på to steder. Da blir vi mindre sårbare, og det blir lettere å holde store øvelser, sier Sp-politikeren.

Han mener det må tas hensyn til at flyplassen i Bodø også er en sivil flyplass.

– Samtidig blir belastningen på flyplass og lokalsamfunn mindre når vi deler den militære flytrafikken på to steder, sier han.

Før valget?
Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) har sagt at regjeringen etter krav fra Stortinget nå utreder både Bodø, Ørland og Evenes som alternativer. Hun har lovet en konklusjon senest neste år. Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal være en eller to baser for kampflyene.

Men Senterpartiets folk på Stortinget er utålmodige, og vil ha en avgjørelse før stortingsvalget i september.

– Vi håper det er mulig å treffe en avgjørelse tidlig i høst, sier Skjælaaen.

For kostbart
Stortingspolitikeren mener det er unødvendig å bruke mer tid på å utrede Evenes-alternativet.

– Det vil være galt å bygge opp en militær hovedflystasjon et tredje sted. Det vil være kostbart å bygge hangarer og andre fasiliteter ved Evenes. Ørland har allerede stor kompetanse som militær flyplass. Samtidig ønsker vi å styrke Bodø militært, sier han og peker på at Sp var pådriver for få etablert Bodø som Forsvarets hovedkvarter. (ANB)