OSLO: Nå skal kollektivtrafikken innad i Oslo revolusjoneres.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby (V) fikk torsdag overlevert rapporten «Trikkens rolle» fra Trikkeprogrammet (et samarbeid mellom Ruter, Sporveien, Oslo Vognselskap og Bymiljøetaten, journ. anm.).

Den omfattende rapporten konkluderer med at trikken skal bære hovedansvaret for transporten over bakken i det sentrale Oslo.

Les også: Vil ta milliarder fra vei til kollektivtransport

Trikk på Ring 2
Blant de mest merkbare tiltakene vil to potensielle nye trikkelinjer få: Fra Majorstuen til Helsfyr via Ring 2, og til Nydalen via St. Hanshaugen og Sagene.

- Min ambisjon er en bærekraftig hovedstad der mobilitets­løsningene er grønne, og folk ikke trenger å bruke bil i hverdagen. Oslo er en trikkeby og trikken har, og kommer til å ha, en viktig rolle i å skape pulserende bygater, i et samspill med fotgjengere og syklister, sier Guri Melby (V) i en pressemelding.

Les også: Dette trenger Ruter 30 milliarder kroner til

Bussen nedprioriteres
Opprustingen av trikken vil få konsekvenser for busstilbudet. Linjene 37 og 20, med svært hyppige avganger, går i de foreslåtte trikketraseene.

- Trikken spiller en viktig rolle når vi skal utvikle morgendagens løsninger i en hovedstad som vokser i rekordfart. Vi vet at trikken er populær, og med et effektivt trikketilbud som binder byen sammen på gateplan, har vi tro på at det vil øke byens attraktivitet. Flere trikker vil kunne avlaste bygatene for biler og busser som i dag stamper i kø, sier Bernt Reitan Jenssen som er administrerende direktør i Ruter og leder av programstyret i Trikkeprogrammet.

«Trikkerevolusjonen» kan også hjelpe til med å knytte byen bedre sammen, uansett hvilken side av Akerselva du bor på.

- Trikk i egen trasé på Ring 2 vil gi en rask forbindelse mellom øst og vest, legger Jenssen til.


Les også: Slik skal du «tvinges» til å reise miljøvennlig

Må ha nye trikker
Forutsetningen for å realisere vekstpotensialet er at nye trikker kommer på plass.

Trikkeprogrammet anbefaler kjøp av en operativ flåte på minimum 79 trikker, med mulighet for å utvide anskaffelsen med ytterligere 40-50 trikker. Dette vil gjøre det muli å øke antall avganger, og samtidig også sørge for en bedre utnyttelse av kapastiteten på trikkenettet.

Det er også anbefalt at man skaffer seg en opsjon på forlengelse av de nye trikkene med ekstra midtledd, og for å sikre en mulighet for ytterligere kapasitetsutvidelse.

- Oslo vil gjennom grunnanskaffelsen kommunen legger opp til, være en av de største aktørene i det europeiske trikkemarkedet fremover. En utvidelse av linjenettet vil ytterligere styrke vår posisjon som en attraktiv kunde ovenfor leverandørmarkedet, sier Erik Lund, administrerende direktør i Oslo Vognselskap.

Les også: 2,5 milliarder for nye Oslo-trikker - vanskelig med alternativ

Eksplosiv vekst
I 2014 ble det gjennomført over 50 millioner reiser med trikken. Til sammenligning hadde NSB 62 millioner reiser samme år.

- Frem til det kommer nye trikker til Oslo gjør vi alt vi kan for å hente mere kapasitet ut av de trikkene vi har i dag. Dette gjøres ved å ha flere trikker i trafikk og færre inne på verkstedet, sier Sporveissjefen Cato Hellesjø.

I 2030 kan det være så mange som 100 millioner reisende med trikk i året, ifølge rapporten.

Les også: Slik blir en av Oslos travleste sentrumsgater