- Vi arbeider for at samtlige taxier både i Oslo og Akershus konverteres til hybridløsninger innen 2015. Dette vil innebære at taxiene skal ha en elektrisk motor i tillegg til en ordinær motor. På den måten kan taxien benytte diesel på oppdrag utenfor byen og elektrisk motor innenfor byens grenser, opplyser Hans Edvardsen, direktør i Bymiljøetaten i Oslo kommune til Dagsavisen.

I mange år har dårlig luftkvalitet i Oslo og andre større norske byer vært et voksende problem.

- Utviklingen i utslippene av spesielt nitrogendioksid er alarmerende i Oslo. Dette skyldes overgangen fra bensin- til dieselbiler, sier Edvardsen.

- Rene elbiler vil ikke være noe godt alternativ for taxibransjen. De må også kunne kjøre lengre strekninger. Jeg tror derfor at hybridbiler er en god løsning. Dette vil også bedre økonomien for bransjen, i og med at de får null kroner i utgifter til drivstoff når de kjører i byen, påpeker Edvardsen, som også understreker at kommunen kan stille miljøkrav til dem som vil kjøre drosje i Oslo. (©NTB)