New Yorks borgermester Michael Bloomberg er en mann med mange meninger, og han er ikke påfallende redd for å gjennomføre tiltak som er upopulære.

Den siste tiden har han blitt hengt ut for å kanskje gå litt vel langt i sitt overformynderi. Årsaken er at han har presset gjennom et forbud mot å selge sukkerdrikker som er større enn en halvliter - eller 0,47 liter for å være nøyaktig - i New York.

Høyttenkning

Og i sin frustrasjon over at delstatsmyndighetene i New York ikke gir ham frie tøyler til å gjøre som han vil, lufter han nå muligheten for spesielle tiltak i en annen sektor.

Bloomberg ønsker å sette opp rundt 40 fotobokser rundt verdensmetropolen for å ta fartssyndere, etter at det den siste tiden har vært en god del oppstyr rundt påkjørsel av fotgjengere med dødelig utfall.

Det har derimot delstatsmyndighetene sagt nei til. Eller rettere sagt: Byen må gjerne sett opp så mange kameraer de bare vil, men for å kunne utstede bøter basert på bildene, må de ha godkjennelse fra høyere opp - og det har de ikke fått.

Årsaken til at byer ikke får lov til å sette opp fotobokser helt uten videre, skal stamme fra 70-tallets finanskrise, der en ønsket å forhindre at dette skulle bli en ny form for skatt for å redde budsjettene.

Henge ut dårlige sjåfører

Ifølge avisa Capial New York har dette irritert borgermesteren, fordi han er lei av et trafikkbilde som er preget av delvis anarki. Han ønsker å sette opp langt flere kameraer for å holde kontroll på trafikken.

- Vi har tusener på tusener av kryss, men vi har ikke penger til å ha tusenvis av politifolk stående i hvert kryss. Å bruke teknologi skulle en tro var en effektiv ting. Det ville stoppe folk fra å bryte loven, sa Bloomberg tidligere denne måneden.

Byen har i dag en lang rekke kameraer som overvåker lyskryss og kollektivfelt, som er basisen for utstedelse av bøter. Men kameraer som overvåker fart blir nå ansett som uakseptabelt. Dette har fått Bloomberg til å tenke i nye baner.

- Vi bør se på muligheten for å vise fram bilder og navnene til de som bryter loven, kanskje vi kan gjøre de til skamme, sier han ifølge avisa, og sikter ikke bare til de som kjører for fort.

Kameraene New York ønsker å sette opp er nemlig ikke statiske fotobokser som i Norge, men fjernstyrte overvåkingskameraer som kan rettes i forskjellige retninger. Dermed skal bilistene aldri vite nøyaktig hvor de blir mål - eller hvor det faktisk er mulig at kameraene står. Det vil også gjøre det mulig å observere andre typer trafikkforseelser.

Nøyaktig hvordan en slik uthengig vil kunne fungere sier han derimot ikke noe om.