Forrige uke ble frilansjournalisten Pål Refsdal løslatt etter å ha vært i fangenskap i Afghanistan i en uke. Utenriksdepartementet opprettet en krisestab for å få løslatt nordmannen straks Refsdal opplyste ambassaden i Kabul om bortføringssituasjonen.

- Ikke naturlig
Men Utenriksdepartementet vil ikke redegjøre for hvor mye skattepenger som er blitt brukt i den omfattende redningsaksjonen. Det til tross for at de tidligere varslet et mulig erstatningskrav mot Refsdal.

- En rekke personer var som kjent involvert i krisehåndteringen, og dermed omfattende ressursbruk. Men dette var statlig personell – utgiftene til dette er derfor ikke naturlig å kostnadsberegne på samme måte som utgifter til å benytte innkjøpte tjenester og varer, opplyser kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Haakon Svane, til Nettavisen.

Tidligere denne uken opplyste utenriksminister Jonas Gahr Støre at norske myndigheter likevel ikke vil fremme noe erstatningskrav mot Refsdal.

- Vi legger i utgangspunktet ikke opp til at Refsdal skal belastes utgifter - han har selv betalt flyreisen hjem med videre, utgifter som ellers kunne vært naturlig å innkreve, sier Svane.

Nye retningslinjer
Derimot ønsker utenriksministeren å tilrettelegge for nye retningslinjer som eventuelt åpner for å fremme erstatningskrav i fremtidige saker.

- Samtidig ser vi på de prinsipielle sidene med hensyn til ressursbruk og kostnader i slike hendelser fremover, jamfør det utenriksministeren har varslet. En slik gjennomgang vil ta noe tid, sier Svane.

Utenriksdepartementet har om lag 80.000 konsulære saker i utlandet i året, men det er kun et fåtall av sakene som genererer like mye ressursbruk som Refsdal- og Kongo-saken har medført.

Utenriksdepartementet har heller ikke hatt mulighet til å beregne hvor mye penger som er brukt til å bistå de to dødsdømte nordmennene i Kongo.

- Vi lager normalt sett ikke regnskap på enkeltsaker hvor vi er engasjert i det å følge opp nordmenn konsulært i utlandet. Det er en del av den regulære virksomheten til Utenriksdepartementet, sa kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Marte Lerberg Kopstad, til Nettavisen tidligere i høst.