Unge Venstre vil innføre graderte sykemeldinger og stimulere til verdiskapning.

- Norge har verdens høyeste sykefravær. Vi i Unge Venstre tør å si det helt opplagte, nemlig at det vil bli mindre sykefravær hvis det blir mindre lønnsomt å være sykmeldt, Derfor vil Unge Venstresredusere sykelønnsutbetalingene til 80 prosent og halvere den maksimale sykelønnstiden, sier sentralstyremedlem i Unge Venstre, Kjartan Lunde i en melding.

Forskning viser at reduserte ytelser gir lavere fravær. Også regjeringens ekspertgruppe har tidligere vært klare på at det er hevet over enhver tvil at reduksjon i lønn ved fravær reduserer det totale sykefraværet.

- En liberal velferdsstat skal være raus overfor de som faller utenfor, men den skal også verdsette arbeidsinnsats. Unge Venstre vil ha velferdsordninger som gjør det mer lønnsomt å gå på jobb enn å være hjemme, sier Lunde.

Unge Venstre er også positive til økt bruk av gradert sykemelding og tidligere rehabilitering.

Unge Venstre ønsker også å få ned korttidsfraværet ved å innføre karensdager. Unge Venstre vil ha en ordning der man ikke mottar lønn de to første dagene av et sykefravær, med mindre det fremlegges sykemelding.