Gå til sidens hovedinnhold

Vil la roboter støvsuge pleiehjem

- Roboter bør gjøre jobben med å støvsuge på pleiehjem, mener Frp. På den måten kan det offentlige spare 5.000 årsverk.

- Disse årsverkene kan dermed benyttes mer brukerrettet enn i dag, sier stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Frp-representanten viser til en dansk beregning og peker på at støvsugerroboter nå prøves ut i fire danske pleiesentre. Hagesæter har spurt helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) om hun vil ta initiativ for å hjelpe kommunene i gang med å ta i bruk ny velferdsteknologi som for eksempel støvsugerroboter.

Åpenbart lønnsomt
Helseministeren ser liten grunn til å bruke statlige tilskudd eller rundskriv for å tilskynde en slik utvikling dersom det kan bli så store besparelser som antydet fra Danmark.

- Man kan spørre seg om kommunene trenger ekstra økonomiske incitamenter for å gjøre noe som er åpenbart lønnsomt, skriver Strøm-Erichsen i sitt svarbrev.

- Jeg synes det er skuffende at ministeren ikke viser vilje til å legge bedre til rette for at ny teknologi kan tas i bruk i offentlig sektor, sier Hagesæter.

Staten må bidra
Han hevder at mange kommuner er for små til å kunne sette seg inn i hvordan ny velferdsteknologi kan tas i bruk.

- Derfor er det viktig at staten bidrar, for eksempel med informasjonsskriv og evalueringer hvordan dette fungerer i kommuner og andre statlige instanser som har tatt i bruk slik teknologi, sier Frp-representanten.

- Mitt inntrykk her er at regjeringen gjør lite eller ingenting for at ny velferdsteknologi skal bli tatt i bruk, legger han til.

Ny teknologi
Hagesæter er spesielt opptatt å få tatt i bruk støvsugerroboter, men mener også at hverdagen kan gjøres tryggere for mange ved å tilby trygghetsalarmer med GPS.

- For å få fortgang i arbeidet med å ta i bruk ny velferdsteknologi må kommunalministeren og helseministeren komme på banen og fremme incentiver for kommuner og andre offentlige instanser slik at ny teknologi kan tas i bruk så fort som mulig, sier han.

- Jeg håper at offentlig sektor i større grad enn i dag tar i bruk de mulighetene som ny velferdsteknologi åpner for, sier Hagesæter.

Ikke effektivisering
Helseministeren mener at vi står overfor en rivende utvikling når det gjelder ny velferdsteknologi.

- Mitt utgangspunkt er imidlertid at dette ikke skal drives fram som effektiviseringstiltak, skriver Strøm-Erichsen. Hun mener målet med slik teknologi må være å bidra til at den enkelte skal kunne mestre sin livssituasjon uavhengig av andre og bidra til å skape økt trygghet for pårørende, hjelpepersonell og den enkelte.

(ANB)

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken