Boligmarkedet går så det griner, og flere frykter at vi kan være på vei inn i en ny boligboble.

- Jeg synes Norges Bank er litt feige. De burde benytte sjansen å heve renten med 0,5 prosentpoeng hver gang resten av året, sier sjeføkonom Kjell Senneset i prognosesenteret til Nettavisen/NA24.

Senneset frykter nytt prisrally i boligmarkedet, og viser til at Prognosesenterets anslag på åtte prosent for prisveksten i år snart er nådd.

Dette vil ikke Peter Batta i Huseiernes Landsforbund høre snakk om. Det er lite som tyder på bonanza i markedet, til tross for lav rente, høy sysselsetting og lav boligbygging.

- Folk er forsiktige. Det tar ikke av på visninger, sier Batta, og viser til ferske undersøkelser der det går frem at mange boliger blir liggende ganske lenge før de blir solgt. Meglere beskriver kundene som kresne og forsiktige.

- Det bygges 12.000-13.000 for få boliger i år. Markedet skulle ha eksplodert, men det har det ikke. Det er ikke noe press på visninger. Det er ikke noe kjør.

Batta tror Hellas-krisen kan ha vært med på å gjøre folk mer forsiktige.

Frykter løpske priser
Toppsjefen i Prognosesenteret er av en ganske annen oppfatning. Han frykter en ny oppheting av norsk økonomi, drevet av galopperende boligpriser.

- Hvis vi får en kraftig vekst utover de åtte prosentene vi har i prognosen, får vi vekst i privat konsum, pris- og lønnsvekst som resultat, sier Senneset.

Folk vil bruke økte boligverdier til å skaffe seg nye rammelån, og så skyter det private forbruket i været. Effekten på norsk økonomi vil vise seg i norsk økonomi om tre-fire år.

Senneset synes Norges Bank burde gripe sjansen nå. Han tror ikke en renteheving vil påvirke kronekursen negativt. Nå er det problemene i EU som overstyrer det meste.

Vil ha rentegalopp
Prognosesenter-økonomen mener Norges Bank på de neste rentemøtene bør heve styringsrenten med 0,5 prosentpoeng hver gang. Da vil boligrenten nå et nivå på rundt fem prosent ved nyttår. Det tror Senneset vil være sunt.

Skulle dette skje vil det være særdeles overraskende. Den siste tiden har ekspertenes syn gått mer i favør av tregere rentehopp, enn raskere .

DnB Nor Markets Bjørn-Erik R. Orskaug mener for eksempel at nye renteøkninger fra Norges Bank først kommer i 2011.

Les mer her: Nå har han fått noe å tenke på

Norges Bank regner med at dens egen styringsrente vil økes til rundt 4,75 prosent ved utgangen av 2013. Denne er nå to prosent.

Ekstreme boligpriser
Til og med april har boligprisene steget med 6,3 prosent. Senneset sier Prognosesenteret opprettholder prognosen på åtte prosent for året som helhet, men frykter at den ryker dersom boligprisene stiger med nye halvannen prosent i mai.

Batta er ikke bekymret for prisutviklingen. Han ble kjent som en av boligmarkedets største pessimister da han i forkant av finanskrisen spådde en nedgang i boligprisene på opptil 20 prosent.

- Jeg fikk i rettferdighetens navn langt på vei rett. Markedet gikk ned 15 prosent, sier Batta.

Batta tror på en balansert utvikling i markedet - ingen boble er i ferd med å blåse seg opp, mener han.

Politisk styrt boble
Sentralbanksjef Svein Gjedrem regner med at boligrenten i et tyve års perspektiv vil ligge på gjennomsnittlig seks prosent. Det sa han under et foredrag i Bergen Næringsråd for en måned siden.

- Med seks prosent boligrente har husholdningene en netto rentekostnad, etter skattefradrag, på 4,25 prosent. Når vi venter en realinntektsvekst på fem til seks prosent årlig, så vil folk tro at man bare vokser seg fra gjelden, sa Gjedrem.

Sentralbanksjefen er bekymret for at den gunstige beskatningen av bolig vil bidra til å blåse opp stadig nye boligbobler.

- Inntil det blir skikkelig fordelsbeskatning av egen bolig vil hver generasjon i Norge oppleve sin boligboble som sprekker, sa han.

Les mer: Gjedrem spår boligrenten

Bolig er skattemessig begunstiget på flere måter. For det første slipper man å betale skatt av fordelen ved å bo i egen bolig fremfor å betale leie med beskattet inntekt. For det andre er gevinsten skattefri når man selger bolig man selv har bodd i. For det tredje er formuesverdien av bolig normalt svært lav, selv om denne er justert opp de siste årene. For det fjerde får man fradrag for lånerentene. For det femte kan man i mange tilfeller slippe skatt på leieinntekter.

Tror du det blir boligboble, eller er det bare ubegrunnet frykt? Si din mening i kommentarfeltet under.