Gå til sidens hovedinnhold

Vil overvåke horekundene

Oslopolitiet vil lovforankre muligheten til å sjekke horekunders mobiltelefoner.

(iOslo.no) Bakgrunnen er høringsnotatet fra justisminister Knut Storberget om kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester.

Vil hente trafikkdata
Storberget ber om høringsinstansenes syn på om en ny lovparagraf om forbud av sexkjøp også skal gi politiet adgang til kontroll av kommunikasjonsanlegg. Dette innebærer muligheten til innhenting av trafikkdata, som omfatter anropslogg, elektronisk kommunikasjonslogg og i hvilket område vedkommende har vært på tidspunktet for mobilsamtalen.

Positivt politi
Visepolitimester Sveinung Sponheim skriver i et brev til politidirektoratet at selv om departementet ennå ikke har fremmet et slikt forslag, stiller oslopolitiet seg positiv til at det kan være mulig å innhente trafikkdata for overtredelse av den nye paragrafen i straffeloven.

- En slik bestemmeløse vil formodentlig være et nyttig og hensiktsmessig verktøy av relativt liten integritetskrenkende karakter, konkluderer Sponheim ifølge Dagbladet.

Les flere nyheter fra iOslo.no.

Reklame

Vi har testet 20 påskeegg - sjekk hvilke som får best karakter