På FrPs landsmøte til helgen kommer det et resolusjonsforslag fra 2. kandidat for Akershus FrP og leder i Akershus FrP Hans Andreas Limi.

- Vi foreslår å få privatøkonomi som fag inn i skolen, sier Limi til Nettavisen NA24.

Dersom resolusjonsforslaget blir vedtatt, blir det en del av FrPs politikk.

Les også: Ny bunnmåling for Frp
Følg helgens landsmøte: Direkte fra Frps landsmøte

Vet ikke hva renter er
- Privatøkonomi bør inngå i grunnskolens pensum. Kunnskapene om personlig økonomi er svært dårlige hos mange unge voksne. En undersøkelse presentert på OsloBy.no viste at bare halvparten av 18- og 19-åringer vet hva renter er, sier Limi.

Det er i dag ingen innføring i privatøkonomi i skoleverket. På 18-årsdagen blir norske ungdommer tilgjengelig for markedsføring fra kredittkortselskapene. Undersøkelser blant 1.000 ungdom som hadde benyttet kredittkort viste at 60 prosent av ungdommene har fått kredittkort uten å be om det. Mange unge sliter med å forstå en del begreper når det er en vrimmel av leverandører og tilbud knyttet mot frislipp av kredittkort, studentpakker med kredittkort.

- Får vi inn privatøkonomi i skolen når vi alle elevene, uavhengig av de foresattes evne og vilje til å lære opp barna i privatøkonomi, sier FrP-eren.

Store konsekvenser
I følge tall innhentet fra kredittopplysningsselskapet AAA Soliditet hadde 28.900 personer i alderen 18-26 år ved årsskiftet betalingsanmerkninger. Antallet økte med litt over to prosent fra forrige årsskifte. Personene i denne gruppen har en gjennomsnittlig forfalt inkassogjeld på 35.000 kroner. Totalt er gjelden på over en milliard kroner (Nettavisen 26.02.2013).

- Betalingsanmerkninger kan få store konsekvenser for den enkelte. Det blir vanskeligere eller tilnærmet umulig å få ting som mobilabonnement, boliglån eller å leie bolig, sier Limi.

En spørreundersøkelse gjennomført av Synovate for DnB i 2012 viste at ni av ti mener at ungdomsskolen og eller videregående skoler bør formidle kunnskap om boliglån, sparing, forsikringer, budsjett og lignende.

17.000 elever fikk opplæring i 2012
I 2012 fikk nesten 17.000 ungdomsskoleelever opplæring i personlig økonomi gjennom et skolesamarbeid mellom finansnæringen og Ungt Entrepenørskap.

Opplegget går ut på at bankansatte er ute i skolene og bidrar i faget utdanningsvalg med opplæring i personlig økonomi. Hensikten er blant annet å spre kunnskap og sunne holdninger blant de unge.

- Det er et stort behov for at unge får opplæring i og bevissthet om personlig økonomi. Når fagpersoner fra finansnæringen kommer inn i klasserommet og snakker med elevene om temaet, gir det en helt annen læring enn når de leser om det i en lærebok, sier Anne Kathrine Slungård, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Nyttig kunnskap
Mange banker bruker betydelige ressurser på sin skolesatsing.

- Medarbeidere i næringen sitter med verdifull kompetanse som de unge har stor nytte av, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Finans Norge og Ungt Entreprenørskap (UE) har nettopp inngått en ny samarbeidsavtale som skal bidra til at næringens kompetanse kan brukes enda mer i skoleverket i tiden fremover. Avtalen skal blant annet stimulere til samhandling mellom Ungt Entreprenørskap lokalt og lokale banker om opplæring i skolen.

Pilotprosjekt
Camilla Lein Damsleth, namsfogd i Asker og Bærum, har laget et pedagogisk opplegg som hun håper vil materalisere seg i et pilotprosjekt på en av ungdomssskolene i Asker.

- Mange har ikke skjønt hvor mye 20–30 prosent renter egentlig blir. Først når kravene fra kreditor strømmer inn, blir alvoret av å kjøpe først og betale siden, klart, sier Damsleth i et intervju med osloby.no.

Anita Borch fra SIFO har gjort undersøkelser om ungdommers økonomiske kunnskaper. Undersøkelsen kan du lese her.