Forbrukerrådet foreslår at inkassobyråene må betale 50 prosent av inkassosalærene. I dag er det den ulykkelige skyldner som må betale alt.

- I det norske inkassosystemet holdes skyldner ansvarlig for alle kreditors kostnader ved inkassopågangen. Makssatsene ble redusert i 2010 og lengre betalingsfrist for tungt salær ble også vedtatt av regjeringen, men det er ikke nok mener Forbrukerrådet. Regjeringen bør ta skrittet videre og sørge for at kostnadene som kan veltes over på den enkelte skyldner begrenses ytterligere, sier underdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til NA24.

Skaper nye gjeldsofre
Han mener det finnes svært mange gode argumenter for at inkassoselskapene selv bør være med på å dekke deler av både de utenrettslige og rettslige inndrivingskostnadene.

- Antallet saker til inkassoinndriving øker stadig. Antall saker og mengde penger i omløp er høyt. Mange nordmenn ender som gjeldsofre på runn av de høye kostnadene som blir belastet dem i inkassosaker, sier Jensen.

Skyldnere som mangler betalingsvilje gjør som regel opp for seg før saken går til rettslig inndriving.

- Forbrukere som mangler betalingsevne har ikke den muligheten, og påføres økte kostnader som gjør problemene større. Her må regjeringen følge opp i sitt videre arbeid med å bekjempe fattigdom i Norge, og tilpasse nivået på de statlige gebyrene til produksjonskostnadene, sier Jensen.

Ansvarlig utlånspraksis
Han mener en deling av inndrivelseskostnadene også vil føre til en mer ansvarlig utlånspraksis i Norge.

- Når kredittytere er med og deler inkassokostnadene, øker også viljen til å finne løsninger på begge sidene av et inkassokrav. Samfunnet er ikke tjent med at vi bruker stadig mer ressurser på å inndrive inkasso, sier Jensen.

Ifølge Jensen er inkassosalærene i Norge for høye i forhold til arbeidsinnsatsen.

- Et bevis på det er når bransjeaktører tilbyr ulike pay-back ordninger og garanterte løsningsgrader til kreditor som et virkemiddel i konkurransen om kundene.

Bør ta 50 prosent på egen kappe
Forbrukerrådet foreslår at inkassobyråene selv må betale 50 prosent av inkassosalærene. Bak kravet ligger det svenske systemet hvor det er tilnærmet deling av inkassokostnader mellom kredittyter og skyldner.

En undersøkelse utfort av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) i 2007 viste at utenrettslige kostnader i Norge er vesentlig høyere enn i Sverige. For et krav på 5000 kroner var de utenrettslige kostnadene i Sverige 210 svenske kroner. For det samme kravet i Norge utgjorde de utenrettslige kostnadene 1770 kroner.

Dersom kravet gikk til rettslig innkreving havnet kostnaden på maks 6.950 kroner i Sverige mot 11.141 kroner i Norge.

- Forskjellen kan vanskelig forsvares, og bidrar til å gjøre gjeldssituasjonen verre enn nødvendig for å opprettholde god betalingsmoral. Målet er tross alt at debitor skal betale det han skylder. Det foreligger ingen holdepunkter for at det skulle være dårligere betalingsmoral blant svenske skyldnere som følge av lavere kostnadsnivå på inndrivingskostnadene som totalt sett kan belastes en skyldner i Sverige. Etter hva vi har brakt i erfaring fra våre svenske kolleger i Konsumentverket, oppleves tvert i mot også kostnadene i Sverige som høye for svenske skyldnere, sier Jensen.

Les hele SIFOs rapport: "En sammenlikning av inkassossystemene i Sverige, Danmark og Norge" her.

Må endre loven
For at vi skal få det svenske prinsippet inn i Norge, må det en lovendring til i Norge.

- Vi mener det er på høy tid at regjeringen starter denne lovendringsprosessen, sier Jensen.

Det har ikke lykkes NA24 å få en kommentar fra aktører i inkassobransjen.