Gå til sidens hovedinnhold

Vil skrote planene om et nytt privat badeland i Oslo

Utbygger stiller seg undrende til behovet for både Tøyenbadet og et nytt badeland på Økern. Men byråden er klar i sitt svar.

For 11 år siden ble planene for en storstilt utbygging på Økern i Oslo presentert, med bygging av boliger, nytt kjøpesenter, kino og badeland.

Men nå like før spaden skal settes i jorda for det nye kjøpesenteret, ønsker utbygger, Steen & Strøm og Storebrand, å skrote badelandplanene.

«Vi setter pris på at Byråden kan vurdere alternativ bruk at tomten», skriver advokatfirmaet Schjødt AS på vegne av utbygger i et brev til byråd for byutvikling Hanna Marcussen (MDG).

Har du et tips om Oslo? Kontakt Nettavisens journalist Jørgen Berge.

- Kun et steinkast fra hverandre

Kommunen har nemlig satt det som et krav at badeanlegget, som utbygger selv solgte inn overfor politikerne da planene ble søkt om, skal påbegynnes før det planlagte kjøpesenteret kan tas i bruk.

Bakgrunnen for utbyggers skepsis, er kommunens egne planer om å bygge et nytt badeanlegg på Tøyen.

- Vi har et rekkefølgekrav, og det må man forholde seg til. Så har vi vært opptatt av å ha en god dialog med Oslo kommune for å forstå hvilken funksjon badet skal ha opp mot det nye store og planlagte Tøyenbadet, sier prosjektdirektør Thomas Holth i Steen & Strøm til Nettavisen.

Holth undrer seg over om det er behov for to så store badeanlegg ikke langt fra hverandre.

- Tøyen ligger jo nære Økern. De er kun et steinkast fra hverandre, og da må vi se en sammenheng. Det er bra for byen at disse badene ikke kopierer hverandre og får et utfyllende innhold, sier Holth.

- Et enormt anlegg

I brevet understreker dessuten utbygger at «den forventede forestående beslutningen om utvidelse av Tøyenbadet, gjør også at det kommersielle grunnlaget for et stort på Økern bortfaller».

- Det er et enormt anlegg de planlegger på Tøyen, med ute- og innebad. Da er spørsmålet vi stiller, når kommunene investerer et milliardbeløp i Tøyenbadet, skal vi konkurrere og gjøre det vanskelig for hverandre eller finne et innhold som utfyller hverandre? spør prosjektdirektøren.

Derfor ønsker de nå å vite om de kan bruke tomta til noe annet, som for eksempel studentboliger.

- Finnes det en alternativ bruk av tomta som passer bedre også for Oslo kommune? Hvis det er det i denne delen av byen, noe som ikke er løst, så er vi åpne for å snakke om det også. Men enn så lenge forholder vi oss til rekkefølgekravet, sier Holth, og påpeker at de ikke har søkt om dispensasjon fra dette kravet.

- En vesentlig forutsetning

I fjor høst møtte utbygger byråd Hanna Marcussen, for å diskutere behovet for et badeland. Fredag kom svaret fra Marcussen, som ikke slår fast at hun ikke ser noen grunn til å endre på rekkefølgebestemmelsen.

«Når det gjelder folkebadet finner jeg grunn til å vise til at bygging av folkebad var en vesentlig forutsetning for bystyrets planvedtak 13.04. 2011 som legger til rette for et stort kjøpesenter på Økern. Slik Plan- og bygningsetaten påpeker, kan ikke vilkåret om påbegynning av folkebad i felt B3 endres uten at det skjer gjennom en eventuell omregulering eller gjennom behandling av en eventuell søknad om dispensasjon», står det i brevet.

Det at rekkefølgebestemmelsen er gjeldende, påpekes også i et brev fra Plan- og bygningsetaten datert 3. januar i år.

«Dette betyr at det er krav i reguleringsplanen om at byggingen av folkebadet skal være oppstartet/påbegynt før Økern senter tillates tatt i bruk. Dette er et gjeldende krav som må oppfylles», skriver etaten.

Tøyenbadet forsinket

I helga skrev Nettavisen om planene for Tøyenbadet, som ifølge Tøyen-avtalen som ble inngått da det ble enighet om å flytte Munchmuseet fra Tøyen til Bjørvika, nå skulle ha stått ferdig bygget for Oslos innbyggere.

Men prosjektet er flere år forsinket, til tross for politikernes lovnader. Byrådet har nå bestemt at det dagens badeanlegg skal rives og at byggingen skal starte neste år. Først om tre år, i 2023, vil et flunkende nytt Tøyenbad stå klart til bruk.

- Jeg synes jo det er trist. Det går utover barna på Oslo øst, sa tidligere byråd og Venstres gruppeleder i Oslo bystyre, Hallstein Bjercke, til Nettavisen, som mente dagens byråd har ansvaret for forsinkelsen.

Se video om Tøyenbadet her:


Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken