Regjeringens omtalte lovforslag om et nasjonalt tiggeforbud er sendt på høring.

Foruten forslag om at organisert tigging skal kunne straffes med inntil ett års fengsel, innebærer loven også at medvirkning skal straffes like strengt.

Tredje ledd i forslaget til ny § 305a i straffeloven 1902 rammer medvirkning.

Eksempler på medvirkning

«Medvirkning tar sikte på alle former for bistand og ytelser som legger til rette for at det kan være mulig å utøve tigging eller for at tiggingen skal bli mer effektiv,» heter det.

Eksempler på medvirkning kan være at en person:

  • helt eller delvis dekker reiseutgifter for en person for at vedkommende skal kunne tigge.
  • sørger for å transportere en person for at vedkommende skal kunne tigge.
  • sørger for forsyninger eller utstyr for en person for at vedkommende skal kunne tigge.
  • tilrettelegger overnattingsmuligheter for en person for at vedkommende skal kunne tigge. Dette gjelder ikke tilrettelegging som inngår som ledd i sosialtiltak i regi av offentlige myndigheter eller veldedige organisasjoner.
  • tar hånd om eller oppbevarer penger fremskaffet ved tigging.
  • varsler eller på annen måte tilsikter å forhindre kontroll fra politiets eller andre myndigheters side.

Forbudet omfatter «tigging som begås i samarbeid med andre, organisering av og tilrettelegging for organisert tigging, og medvirkning til organisert tigging på annen måte».

Du kan lese flere detaljer i lovforslagene her.

- Vært et ideal

Konstituert generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens bymisjon betegner tiggeforslagene sendt på høring fra Justis- og beredskapsdepartementet som «dypt umoralske».

- Det å hjelpe andre har alltid vært et ideal, noe å stekke seg mot, dette er en del av vår humanitære tradisjon, i Fridtjof Nansens ånd, sier Heggland til Nettavisen.

- Helt ny tilnærming

- Det vil bryte fundamentalt med vår tradisjonelle holdning til fattigdom: Det viktigste er å ta tak i nøden og krisen som ligger til grunn for krisen, sier han.

- Hva vil det bety i sin ytterste konsekvens?

- Det vil bety en helt ny tilnærming til enkeltpersoner og organisasjoner som gir god hjelp, som går på å kriminalisere. Det har jeg ingen tro på, sier han.

- Det verste med forslagene ...

Kirkens Bymisjon er helt imot et nasjonalt tiggeforbud.

- Høyre, Frp og Sp er tilsynelatende for, men vi har fortsatt tro på at Sp kan snu i saken. Det skal ikke være galt å be om hjelp med et pappkrus, sier Heggland.

- Det verste med begge lovforslagene er å forby tigging som fenomen. Det er vi prinsipielt motstander av.

- Ta det helt med ro

Til de gode hjelpere som frykter at det å gi boller til tiggere, skal gjøre deg til kriminell, sier han:

- Ta det helt med ro. Det mest radikale i dette forslaget kommer ikke til å bli vedtatt, sier han.

Frist 15. februar

Heggland vil ikke kommentere KrFs rolle eller påvirkningsmuligheter - som støtteparti til regjeringen bak forslagene.

HTML EMBED

Høringsfristen er satt til 15. februar.