Gå til sidens hovedinnhold

Vil ta fra folk flest

Regjeringspartiene varsler nå at skattetrykket for folk flest kan øke.

- Vi utelukker ikke at skattene kan øke, sier statsminister Jens Stoltenberg til TV2 Nyhetene. (Se nyhetsinnslaget med Stoltenberg i videovinduet nederst i saken)

Dette står i motsetning til det regjeringen lovet i begynnelsen av nåværende stortingsperiode. I Soria-Moria-erklæringen sa regjeringen at skattenivået skulle holdes på 2004-nivå.

- Lovnaden i Soria Moria gjelder kun perioden frem til og med 2009. Hva som skjer etter 2009 får vi komme tilbake til, sier Stoltenberg.

Presset øker
Men presset om skatteøkninger øker nå fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og Senterpartiet (Sp).

- Vi i SV ønsker å lage en bedre skole, få til større sosial utjevning, mer rettferdig fordeling og en bedre eldreomsorg. Vi vet ennå ikke hva som må til for å nå disse målene, men hvis skatteøkninger er den riktige medisinen så tror jeg folk flest vil være enige med oss i det, sier SVs finanpolitiske talsmann Heikki Holmås.

Enten økt skatt eller effektivisering
I år har vi opplevd rekordøkning i skatteinntektene og samtidig har vi oljefondet. Trenger staten virkelig økte skatteinntekter?

- Det hele kommer an på om vi ønsker en større offentlig sektor. I en opphetet økonomi som den norske, kan ikke staten bruke mer penger enn den gjør nå. Skal den det må enten det private forbruket ned gjennom økte skatter eller så må offentlig sektor effektiviseres, sier professor Ole Gjems-Onstad ved Handelshøyskolen BI til TV 2 Nyhetene.

Tankekors med økt skatt
Og han påpeker at dersom staten velger å øke skattene må de øke skattetrykket for folk flest for at det skal monne.

- Det er et tankekors i et land hvor folk flest allerede har et skattetrykk som er meget høyt i forhold til andre land det er naturlig å sammenligne oss med, sier Gjems-Onstad.

204355

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken