Gå til sidens hovedinnhold

Vil tilbake som lege

Skandaleforsker Jon Sudbø ønsker å komme tilbake som lege og tannlege når oppvasken er tatt.

Det sier Sudbøs advokat, Erling Lyngtveit, til TV 2 Nettavisen.

- Han har et håp om at det blir anledning til å arbeide med det som er hans liv, å være lege og tannlege. Når det skjer en glipp som dette, sier det seg vel selv at veien tilbake som forsker er lang og vanskelig – hvis det i det hele tatt blir aktuelt, sier Lyngtveit.

- Min skyld alene
Kjendisadvokaten ble i helgen oppnevnt som advokat for skandaleforskeren. I kjølvannet av avsløringene forrige uke har det kommet flere urovekkende avsløringer. Gjennom sin advokat kommer Sudbø i dag med sin versjon.

- Han ønsker å først og fremst å si at jukset er noe han står alene om og som han bærer fullt ansvar for alene. Han er veldig lei seg for den situasjonen han har satt sine gode kollegaer og medarbeidere i. Arbeidet av denne karakter vil bero på en selvsagt tillit mellom kollegaer. Dette er en tillit han har brutt, sier Lyngtveit.

Ekstra tungt har det vært for Sudbø at han også dro sin egen samboer og tvillingbror med i skandalen. Begge to står oppført som medforfattere i skandaleartikkelen i The Lancet. Advokat Lyngtveit ønsker ikke å kommentere hva dette har fått å si til forholdet brødrene i mellom.

Han avviser samtidig at Sudbø nå tar på seg all skyld for å skåne de andre forfatterne.

- Det er ikke spørsmål om å ta ansvar for hva andre har gjort, men for hva han har gjort selv, sier advokaten.

Ønsket heder og ære
Hva som har vært motivet bak Sudbøs eskalerende forskningsjuks, har vært ett av de sentrale spørsmålene den siste uken. Sudbø har de siste årene høstet internasjonal anerkjennelse for sitt arbeid. I dag ligger hele Sudbøs livsverk i grus.

- Det er overhode ikke penger med i bildet. Det som er motivet, og som jeg tror mange som driver med forskning vil kjenne seg igjen i, er vitenskapsmannens ønske om å bidra til noe, levere noe. I forskningen dreier mye seg om heder og ære. Dette er drivkreftene som fører forskningen videre. Men her går det galt, fordi det har tatt et helt annet spor enn det skulle ha tatt, sier Lyngtveit.

Jukset tre ganger
Sudbø har, etter at han ble konfrontert med å ha fabrikkert datagrunnlaget i The Lancet-artikkelen, lagt alle kortene på bordet og fortalt om to andre artikler hvor han har jukset. Disse artiklene er publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet The New England Journal of Medicine i april 2004, og en i Journal of Clinical Oncology fra mars 2005.

Ifølge Lyngtveit begynte det med at materialet i den første artikkelen ikke ble godt nok sjekket ut. Mortalitetstallet var ikke riktig. I den andre artikkelen er feilen en annen. Der opererer han med et større antall undersøkte pasienter enn hva som er realiteten. Men i den tredje artikkelen, i The Lancet 15. oktober 2005, er hele grunnlagsmaterialet fiktivt.

- Det har gått fra det mindre ille til det verre, sier Lyngtveit.

- Hva var det som fikk han på ideen om å forfalske den første artikkelen ?

- Det blir spekulasjoner av psykologisk karakter som jeg ikke føler det er riktig å begi meg ut på, sier Lyngtveit.

- Trodde praksis var god nok
Sudbø ønsker også å nyansere bildet rundt fredagens avsløring om at han skal ha forfalsket opplysninger rundt legepraksisen, samt ha løyet om å ha søkt om godkjenning som spesialist da han fikk jobb som overlege ved Radiumhospitalet.

- Da han sendte søknaden, sa han aldri at han var spesialistgodkjent. Men han sa at han hadde sendt søknaden. Sudbø regnet med at han ville rekke dette innen søknadsfristen gikk ut. Han hadde alle kurser og alt som skulle til, men manglet en praksisperiode ved hematologisk avdeling, sier Lyngtveit.

Sudbø oppgav likevel å ha hatt tre måneder praksisperiode ved hematologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus, noe som ikke stemte.

- Han hadde likevel hospitert ved denne avdelingen, og trodde det ville være tilstrekkelig. Men han kunne ikke dokumentere at dette var praksistid, og dermed var det ikke tilfredsstillende, sier Sudbøs advokat.

- Hvorfor gjorde han ikke noe for å rette dette opp?

- Det kan jeg ikke svare på, sier Lyngtveit.

- Løy aldri til pasienter
- Har den manglende spesialistgodkjenningen hatt noe å si for pasientene han har behandlet ?

- Det er ikke kjent for meg at han skal ha gitt uttrykk overfor pasientene at han hadde andre kvalifikasjoner enn han hadde. Her er det snakk om en lege med lang og solid praksis, og som også skal ha vært veldig omtykt av hans pasienter. Meg bekjent skal det ikke være noe å utsette på hans pasientbehandling, sier Lyngtveit.

Sudbø er allikevel glad for at Helsetilsynet nå har tatt ut tilsynssak mot ham slik at også hans kliniske praksis blir undersøkt. I tillegg går nå Rikshospitalet-Radiumhospitalet gjennom alle pasientbehandlingene Sudbø har hatt etter at han ble ansatt som overlege i november i fjor.

- Det kritikkverdige og uakseptable ligger i artiklene og forfatterskapet, ikke pasientbehandlingen, sier Lyngtveit.

Følger mediene
Den siste uken har Sudbø vært svært nedbrutt og er ifølge advokaten nå innlagt på sykehus. Han forteller at hans klient har fulgt med på nyhetsbildet og mediesirkuset rundt han som person.

- Det har vært veldig tøft. Men i en slik situasjon må man forvente et ragnarok i media. Nå ønsker han, gjennom meg, å gi en redegjørelse for å nyansere og presisere det som har kommet ut. Han ønsker at alt skal være korrekt og legge alt på bordet, sier Lyngtveit.

- Hvorfor skal vi tro ham nå?

- Han er opptatt av at dette skal være helt riktig. Uten at noen har hatt mistanke om andre artikler enn den i The Lancet, så har han uoppfordret nevnt de to andre artiklene. Men han forstår godt at den eksterne granskingskommisjonen vil se over alt arbeidet hans. Det må nødvendigvis bli slik, sier advokaten.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om vin og bobler til 17. mai

Kommentarer til denne saken