Gå til sidens hovedinnhold

Vil tvangsflytte mobberne

De fleste tilfeller av mobbing ender med at offeret bytter skole. - Helt bakvendt, sier Frp.

- Når alt annet er prøvd og eneste mulige løsning er skolebytte, da er det mobberen som skal bytte skole. Dette bør være normal praksis i kommunens grunnskoler. Og det gir en klar beskjed til mobberen. «Du har ansvaret». Kommunen har jo bekreftet at den som skoleeier faktisk kan flytte en elev. Jeg er skuffet over at Venstre og Ap ikke støtter vårt forslag, men krysser fingre for at de vil støtte oss i kommunestyret.

Frp-politiker Bjørn-Kristian Svendsrud mener forslaget som partiet lanserer er et viktig prinsipp. Kommunen, og dermed grunnskolen, skal velge side i saker som ender med skolebytte.

Vil ivareta offerets interesser
Tirsdag i forrige uke prøvde Svendsrud å få politikerflertallet med seg i hovedutvalget for kultur, oppvekst og familie. Det gikk ikke, selv om partiet fikk støtte fra Høyre og Rødt. Så prøver Frp på ny i kommunestyret, og med interpellasjon til ordføreren om saken.

Det handler om å sikre at man ivaretar offerets interesser, mener Svendsrud på vegne av partiet sitt. Han synes det er selvsagt at man også i mobbesaker setter det krenkede individets behov først. Frp vil ha dette inn i grunnskolens ordensreglement. Gjerne også som del av kommunens arbeid med en helhetlig skoleplan.

Møtte flere motargumenter
Svendsrud understreker at forslaget handler om situasjoner der andre løsninger er forsøkt. Og kun der hvor begge parter er enige om at skolebytte faktisk er eneste løsning. Så kan det selvsagt være mobbeofferet som bytter skole hvis vedkommende selv har et ønske om det. Men det skal ikke være slik at det automatisk er mobbeofferet som må bytte skole.

Bjørn-Kristian Svendsrud møtte flere motargumenter i hovedutvalget. Er det slik at skolen skal ansvarliggjøre seksåringer som om de var voksne i mobbesaker? Og vet ikke Frp at også mobberen kan ha problemer å stri med? Hva med situasjoner der det er flere mobbere? Hva med skolekretsene?

Underlige argumenter, svarer Svendsrud. Han avslo da andre partier ba han om å endre ordlyden i forslaget. Slik at det skulle bli litt mindre bastant.

- Det ville ha endret meningsinnholdet, fastslår Frp-politikeren overfor Gjengangeren.

Har sagt ifra om mobbing
Nå håper han at lokalpolitikerne tenker litt over forslaget fram til kommunestyrets møte mandag om ei uke. Da vil Frp også spørre ordføreren om dagens kommunale praksis i mobbesaker.

På spørsmål fra Gjengangeren svarer Bjørn-Kristian Svendsrud at, nei, han har aldri mobbet noen. Ikke har han blitt mobbet heller. Men som elev sa han fra til skolen da han ble vitne til mobbing.

- Det var kanskje enklere for meg å si fra til rektor, fordi jeg var elevrådsleder. Jeg har full forståelse for at andre synes det er vanskelig å si fra. Men det er helt nødvendig å gjøre det likevel. Mobbing er ille, og noe jeg tror vi aldri blir helt kvitt. Men et klart politisk standpunkt i Horten er viktig.

- Kan Frp være villig til å endre ordlyd i forslaget for å få bredere politisk støtte, da?

- Det kan vi nok, så lenge kommunestyret tar et klart standpunkt. Mobbere skal ansvarliggjøres.

Les flere saker hos Gjengangeren

Reklame

Sommerens kuleste badeflåter

Kommentarer til denne saken