Gå til sidens hovedinnhold

Vil vi ha fri flyt av trygdede?

Nå går mer enn 1.000 polakker arbeidsledige på norsk trygd i Norge. Vil vi ha fri flyt av trygdede?

De baltiske landene er hardt rammet av finanskrisen og arbeidsledigheten øker.

Samtidig er det bare en måned før overgangsordningen går ut, og øst-europere som oppholder seg i Norge får samme rett til norsk trygd som nordmenn.

Allerede er det nesten 1.400 øst-europere på norsk ledighetstrygd her i landet - og det tallet vil garantert øke kraftig:

– Folk flest forstår ikke hvor dramatisk situasjonen er i ferd med å bli i de baltiske landene og Øst-Europa. Finanskrisen vil føre til stor nød og sosial uro i disse landene. Det er naivt å tro at polakker og baltere ikke vil velge norske velferdsordninger, sier stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet til Aftenposten.

Han peker på at i Norge er velferdsgodene bedre, og ledigheten langt lavere.

Lundteigen har rett, men Senterpartiets modige mann har møtt sterk motbør fra LO og de rødgrønne regjeringskameratene. Og han står foreløpig ganske alene om å se at østeuropeiske trygdemottakere kan bli et problem.

På høyresiden er man mest opptatt av mørkhudete muslimer - og mindre opptatt av den største innvandringen i Norge - nemlig de nesten 100.000 utenlandske arbeidstakerne med gyldig arbeidstillattelse her i landet.

Fersk statistikk viser at ledigheten øker dramatisk i denne gruppen.

I mars ifjor var det kun 182 arbeidsledige polakker her i landet - nå er tallet 1.053.

Ledigheten blant disse gruppene øker ti ganger hurtigere enn hos nordmenn flest. Og om en måned får de kort vei til norske trygdeordninger.

- Vi kommer ikke til å takle flommen som kommer dersom vi ikke gjør noe. Norge er neppe det eneste landet som vil stramme inn når vi ser hvor alvorlig situasjonen er, sier Lundteigen.

Han får umiddelbar respons fra LO: – Hold fingrene vekk fra polakkenes trygd. Polakker som har jobbet i Norge har lik rett på dette som alle andre, sier Fellesforbundets leder Arve Bakke.

Synspunktet er lettvint og ikke korrekt. Poenget er at de får mye bedre rettigheter om en måned.

Til nå har arbeidssøkere fra blant annet Polen, Baltikum og Romania måttet arbeide her i landet og betalt skatt i 12 måneder før de har krav på norsk ledighetstrygd.

Denne overgangsordningen går ut 1. mai.

Normalt trenger ikke EØS-borgere å arbeide lenger enn åtte uker her i landet før de har rett til dagpenger fra staten.

De kan også flytte til Norge uten arbeid og oppholde seg som arbeidssøkere i inntil seks måneder.

For de aller fleste vil det være mye mer lønnsomt å være arbeidsledig på trygd i Norge enn å flytte hjem til hjemlandet.

De fleste økonomer frykter at arbeidsledigheten her i landet vil passere 100.000 i løpet av året.

– Norge må innføre strengere regler for tildeling av velferdsgoder til arbeidsledige fra disse landene. Jeg mener det er uakseptabelt at østeuropeere nå vil kunne motta norsk trygd etter bare seks måneder i landet, sier Lundteigen til Aftenposten.

Ideen bak EØS-avtalen var blant annet fri flyt av arbeidstakere mellom medlemslandene. Siden Norge inngikk avtalen, har EU blitt utvidet østover til en rekke nye land - og disse får etterhvert samme rettigheter til fri flyt.

Problemet er bare at det som var tenkt som fri flyt av arbeidskraft meget fort kan bli fri flyt av trygdemottakere.

Resultatet blir at mange som har bidratt svært lite til å bygge opp den norske velferdsstaten og norske trygdeordninger blir gratispassasjerer.

Det synes LO og de rødgrønne - med unntak av Lundteigen - at er helt greit.

Hva mener du? Diskuter saken i kommentarfeltet under.

Kommentarer til denne saken