Gå til sidens hovedinnhold

- Villaksen borte om 100 år

Rømt oppdrettslaks får skylda.

Om 100 år kan den tradisjonelle norske villaksen ha dødd ut. Den vil være erstattet av en hybrid - en blandingsrase med gener fra villaks og oppdrettslaks, dersom man ikke får has på problemet med rømning fra oppdrettsanleggene.

Allerede om et par tiår kan to av tre laks i enkelte elver være hybrider, hevder Direktoratet for naturforvaltning i en pressemelding. Direktoratet baserer seg på en rapport fra Norsk institutt for naturforskning.

Forskerne slår fast at så lite som fem prosent innblanding av oppdrettslaks vil være ødeleggende for villaksbestandene på lang sikt. Svært mange norske elver har i årevis hatt langt høyere innblanding enn dette.

- I Norge har vi cirka 400 vassdrag med villaks. Over lang tid har det foregått en genetisk tilpasning av stammen til akkurat det vassdraget den hører til. Når man blander inn oppdrettslaks, blir villaksen mindre tilpasset til å overleve i vassdraget, sier seksjonssjef Arne Eggereide i Direktoratet for naturforvaltning til Nettavisen.

Undersøkelser har vist at oppdrettslaks kan fortrenge villaks. Samtidig er oppdrettslaksen mindre overlevelsesdyktig på sikt og har dårligere gytesuksess. Dette er egenskaper som videreføres til avkommet når oppdrettsfiskene deltar i gytingen, mener direktoratet.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis