Nestleder Rune Rækken i Forening 2 Foreldre (F2F) sier han er overrasket over det som har kommet fram om UDs og andres medvirkning til at barna til Khalid Skah ble ført fra Marokko til Norge i sommer.

Hendelsen fant sted kort tid før barnefordelingssaken skulle opp i marokkansk rett.

- At norske myndigheter blander seg inn i et annet lands jurdiksjon er høyst uvanlig. Det ville blitt ramaskrik her i Norge om et annet lands myndigheter tok seg til rette i en barnefordelingssak slik det har skjedd i Skah-saken, sier Rækken til Nettavisen.

- Om norske myndigheter hadde spilt med åpne kort overfor marokkanske myndigheter, så ville denne aksjonen ha blitt stanset av marrokanerne. Det må jo være derfor norske myndigheter har valgt å operere i det skjulte i denne saken, sier Rækken.

- Hvorfor?
Rækken sier at han er overrasket over at den norske ambassaden i Marokko ga barnas mor - Anne Cecilie Hopstock, slik støtte som hun fikk i saken, særlig fordi det er kommet fram at barna har både marokkansk og norsk statsborgerskap.

- Med tanke på hvor passive norske myndigheter er når norske barn blir bortført til utlandet, så kan man lure på hvorfor de har gjort som de har gjort i denne saken. Hvilke kriterier har de lagt til grunn? Ville en far i samme situasjon fått samme type hjelp? Det tviler jeg på.

- Det er rart at UD grep så aktivt inn i saken. Jeg stiller ikke spørsmål ved at barna er i Norge, men jeg stiller meg undrende til metoden norske myndigheter har valgt å bruke i denne saken, sier Rækken til Nettavisen.

Bortføringsbistand
Norske utenriksstasjoner ga også i to saker på 80-tallet norske kvinner bistand i forbindelse med barnebortføringer til Norge.

Kvinnene ble gitt penger og pass - i strid med kjennelser fra amerikanske domstoler som behandlet barnefordelingssakene kvinnene var involverte i.

I den ene saken var faren nordmann. På tross at han varslet norske myndigheter om flukten, fikk barnets mor bistand til å gjennomføre bortføringen.

- Forklaringen jeg fikk var at norske utenriksstasjoner hadde plikt til å hjelpe nordmenn i utlandet. Hva med meg da? Jeg var også norsk statsborger i utlandet - med problemer - og her valgte også UD å hjelpe den ene av partene, stikk i strid med både lov og fornuft, sa faren til VG i 1986.

- En ulovlig aksjon
Ambassadøren ved den marokkanske ambassaden i Oslo, Ahdih Bouchaab, sier til NRK at han mener det som skjedde i Marokko var ulovlig, og at norske myndigheter var involvert da de to barna til Skah ble smuglet ut.

Han er heller ikke i tvil om at hvis han hadde gjort noe tilsvarende i Norge, så ville han brutt de diplomatiske reglene.

- Du skal aldri gjøre mot andre det du ikke vil at andre skal gjøre mot deg. Du kan konkludere ut ifra det, sier Bouchaab.

Ahdih Bouchaab sier til NRK at han håper saken løses diplomatisk og ikke går utover det gode forholdet mellom Norge og Marokko.

Nekter avhør av norsk diplomat
I fjor høst sendte marokkanske myndigheter en rettsanmodning til det norske Utenriksdepartementet, der de ba om rettslige avhør av fire navngitte norske statsborgere etter at barna til Khalid Skah ble fraktet til Norge.

Men Justisdepartementet nekter å la en av nordmennene bli avhørt, melder TV 2 Nyhetene.

Den 19. oktober sendte Utenriksdepartementet den rettslige anmodningen videre til Justisdepartementet. Justisdepartmentet avviste så et rettslig avhør av en tjenestemann ved den norske ambassaden i Marokko.

Årsaken er ifølge departementet at personen nyter immunitet mot andre staters jurisdiksjon, ifølge tv-kanalen.

«Et bevisopptak for norsk domstol til bruk i annet lands rettergang, som gjelder opplysninger om norsk utsendt tjenestemanns tjenestehandlinger, vil etter norske myndigheters syn ikke være forenlig med disse reglene om statsimmunitet.», står det i svarbrevet til UD fra Justisdepartmentet.