Finansavisens kritiske oppslag om Kjell Inge Røkkes planer for en ideell stiftelse, var «det som fikk begeret til å renne over», sa Røkke selv på pressekonferansen onsdag. Her handlet det mest om de omstridte Aker-transaksjonene som har skapt splid mellom Røkke og regjeringen, men industribyggeren og milliardæren brukte lang tid på å forklare hva han og familien hadde tenkt seg med stiftelsen som etter planen skulle vært etablert i fjor høst, men nå er utsatt. Han avviste bestemt at formålet med stiftelsen var å spare skatt.

- Inspirasjon fra USA
Røkke forklarte at han ville hjelpe fram unge mennesker som hadde evner, men mangler penger. Målet var å begynne med 50 personer plukket fra alle fylker. Stiftelsen skulle ha et rådgivende organ og i styret skulle Røkkes familie være i minoritet. Røkke fortalte at han hadde tenkt å spørre Stortingets presidentskap om å utnevne noen av de andre styremedlemmene.

- Min intensjon var å hjelpe de som sitter øverst ved bordet intellektuelt sett og nederst ved bordet økonomisk. Inspirasjonen kommer fra USA, sa Røkke med henvisning til de filantropiske tradisjonene der. Selv har han bygget seg opp som industrimann og milliardær fra enkle kår og startet karrieren som fisker.

Kritiserte samrøre
Ifølge Finansavisen snakket Røkke i fjor høst med statsminister Jens Stoltenberg om å legge Aker-formuen i en slik skattefri stiftelse. I bytte mot skattefritak, skulle Ap-politikere få styreplasser i stiftelsen, skrev Finansavisen i sin artikkel onsdag. Tidligere KrF-statsråd Knut Arild Hareide uttalte til avisa at dette var et uttrykk for tett samrøre mellom Ap og Røkke.

- Ønsket bare en skatteavklaring
Skal vi tro Røkkes redegjørelse på pressekonferansen onsdag var dette svært langt fra sannheten. Han avviste bestemt at stiftelsen skulle være forankret i noe spesiell ideologi eller partipolitikk, og han nektet plent for at han ba om ny lovgivning, en «Lex Røkke». Ifølge Røkke ønsket han slett ikke noe særbehandling, bare en bindende avklaring om det skattemessige før han etablerte en slik stiftelse.

- Jeg tok det jævlig personlig, uttalte Røkke med henvisning til medieomtalen av den planlagte stiftelsen.

Ifølge Røkke var det hans og familiens ønske å opprette en allmennyttig stiftelse, The Røkke Family Foundation, etter mønster fra lignende stiftelser i utlandet.

- Planen var å annonsere dette høsten 2008, før jeg fylte 50 år, sa Røkke.

- En million kroner hver dag
-Jeg hadde en ambisjon om å gi fra meg en million kroner for hver arbeidsdag fra jeg fylte 50 år.

Planen var, ifølge Røkke, å overføre 80 prosent av Røkkes verdier i Aker til stiftelsen, men først var det nødvendig å få en avklaring fra skattemyndighetene. Denne avklaringen har latt vente på seg, og derfor har heller ikke stiftelsen blitt noe av så langt.

- Min tanke var at når du gir fra deg 80 prosent av verdiene dine, reduserer du formuesskatten din med 80 prosent, sa Røkke.

- Har mistet noe av motivasjonen
Problemet, ifølge Røkke, var at skattemyndighetene var negative til hele planen. Røkke ville ikke si at planene nå er skrinlagt, men sa at han har mistet noe av motivasjonen.

- Jeg er ikke like giret akkurat nå. Men når det gjelder å hjelpe de som trenger det, er motivasjonen like sterk som den har vært, sa han.

På spørsmål om skattemyndighetenes svar vil være avgjørende for om stiftelsen blir en realitet, svarte Røkke dette:

- Hvis svaret er at jeg må ta opp et lån på et par milliarder kroner for å gi fra meg 80 prosent av verdiene, er vel svaret gitt, ja.

- Mitt forhold til Jens
Røkke fikk flere spørsmål om sitt politiske ståsted på pressekonferansen. Han svarte blant annet at «mitt forhold til Jens Stoltenberg er oppskrytt», men sa han hadde sans for de rødgrønnes politikk, selv om han sa seg dypt uenig i måten de har håndtert den betente saken om Aker-transaksjonene.