Gå til sidens hovedinnhold

Vurderer kriminalisering av horekunder

En arbeidsgruppe oppnevnt av regjeringen skal nå se på prostitusjonserfaringen i Sverige og Nederland for å vurdere mulig kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester i Norge.

Ifølge Justis- og politidepartementet skal arbeidsgruppen avgi sin rapport til departementet innen 1. juli 2004.

- Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal samle erfaringer som taler for og imot kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester. Gruppen skal også kartlegge og evaluere bruken av straffeloven § 203, som forbyr kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år, heter det i en pressemelding fra departementet.

På bakgrunn av rapporten de vil avgi, vil regjeringen komme med en beslutning på om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester bør kriminaliseres utover det som allerede følger av straffelovens paragraf 203.

Arbeidsgruppen ledes av professor Ulf Stridbeck, juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. De andre medlemmene er politiinspektør Olaf Kristiansen, Politidirektoratet og professor dr. med. Berit Schei, NTNU.

Mandatet

Ifølge departementet har arbeidsgruppen følgende mandat:

1. Arbeidsgruppen skal samle informasjon som taler for og imot kriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester, med det formål å gi et bedre kunnskapsgrunnlag enn det vi har i dag for å kunne ta en beslutning om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester skal kriminaliseres.

Gruppen skal innhente erfaringer med et slikt straffebud fra Sverige, der en lov med forbud mot kjøp av seksuelle tjenester trådte i kraft 1. januar 1999. Den skal videre innhente informasjon om erfaringer fra Nederland, hvor utviklingen går i motsatt retning, gjennom legalisering av bordellvirksomhet fra 2000.

2. Arbeidsgruppen skal samle informasjon om

  • erfaringer fra politi, påtalemyndighet, helse- og sosialmyndigheter og organisasjoner for dem som selger seksuelle tjenester. Arbeidsgruppen skal særlig undersøke om omfanget av prostitusjonen er endret etter lovendringene, og hvordan forholdene er i den prostitusjonen som fortsatt finnes,
  • effekten i forhold til å forebygge handel med kvinner og barn,
  • andre forhold den mener er av betydning for spørsmålet om hvorvidt kjøp av seksuelle tjenester skal kriminaliseres.

Arbeidsgruppen skal peke på fordeler og ulemper med den måten prostitusjon er regulert på i Sverige og Nederland, herunder ta opp spørsmål om håndheving, i hvilken grad prostituerte benytter seg av helsetjenester, vold mot prostituerte og omfanget av prostitusjon.

3. Arbeidsgruppen skal også evaluere det gjeldende forbud i Norge mot kjøp av seksuelle tjenester av personer under 18 år ved å kartlegge bruken av straffeloven § 203.

4. Arbeidsgruppen skal bestå av tre personer. Gruppen bør bl.a. inneha kriminologisk, politifaglig og helse-/sosialfaglig kompetanse. Begge kjønn bør være representert i gruppen.

5. Gruppen skal avgi rapport til Justisdepartementet innen 1. juli 2004.

Her kan du lese mer om arbeidsgruppen.

Arbeidsgruppen er et av tiltakene i handlingsplanen mot handel med kvinner og barn som regjeringen la frem i februar 2003.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem