Norges evne til kontinuerlig forbedring, såkalt produktivitetsvekst, har i flere år hatt en negativ utvikling.

- Det som så langt har gitt oss en verdensledende levestandard og velferd ser ut til å miste noe av kraften. Er vi som nasjon i ferd med å miste vår x-faktor?, spør administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH) Vibeke Madsen.

Ifølge en ny rapport som ble presentert på Virkekonferansen tirsdag står verdier tilsvarende mange oljefond på spill.

Har mistet X-faktoren
- I Norge er vi flinke til å løse oppgaver slik at vi får mer igjen, med mindre ressurser. Det er vår X-faktor. Men nå stanger vi i taket. Vi klarer ikke forbedre måten vi jobber på like mye som før. Nå må vi tenke nytt for å få produktivitetsveksten tilbake på sporet igjen, sier Vibeke Madsen, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

Beregninger som ble lagt fram av NyAnalyse viser at Norge sikrer fremtidig finansiering av velferdsstaten dersom vi kommer opp til samme produktivitetsvekst som tidligere.

- Faktisk kan dette gi Norge nye ressurser verdt 24.000 milliarder kroner. Det er som å finne oljen igjen, tre ganger, sier Madsen.

Ett prosentpoeng tilsvarer åtte oljefond
- Vår beregning viser at ett prosentpoeng høyere produktivitetsvekst de neste 50 årene, gir oss ekstra produksjon som tilsvarer åtte oljefond. Det er altså langt viktigere med smart bruk av arbeidskraften enn plassering av oljefondet, sier Terje Strøm i NyAnalyse til NA24.

NyAnalyse har beregnet verdien av tre ulike scenarier for framtidig produktivitetsvekst.

- Regjeringens perspektivmelding nummer 15 legger til grunn en årlig vekst i totalfaktorproduktivitet på to prosent frem mot 2060. Våre beregninger viser hva vi vinner på å legge til rette for en produktivitetsvekst på tre prosent, og hva vi taper på å forsette i dagens spor på kun én prosent, sier Strøm.

Differanse på 24.000 milliarder kroner
Samlet vekst i fastlands-BNP er 1,8 til 3,1 prosent i de ulike banene. Effektene på total verdiskaping er store:

* I banen med TFP vekst på 3 prosent vil årlig verdiskaping ligge over 2.500 milliarder kroner høyere i 2060, enn i perspektivmeldingens bane. Den samlede neddiskonterte verdien av differansen i produksjon er ifølge NyAnalyse cirka 24.000 milliarder kroner.

* I banen med TFP vekst på én prosent vil årlig verdiskaping ligge over 2500 milliarder kroner lavere i 2060, enn i perspektivmeldingens bane. Den samlede neddiskonterte. verdien av differansen i produksjon er på cirka 18.000 milliarder kroner.

Figuren under illustrerer de ulike vekstbanene som vekst i BNP per innbygger. I det høye scenariet er veksten i produksjon per innbygger 40 prosent høyere enn i perspektivmeldingens bane.

Norge må rigges for vekst
For å få den fallende produktivitetsveksten opp igjen mener Hovedorganisasjonen Virke at vi må se på om dagens arbeidsliv er tilpasset dagens næringsliv.

- Vi trenger en arbeidslivspolitikk som gir større muligheter for den enkelte arbeidstager og for virksomhetene til å jobbe smartere. Arbeidsmiljøloven vi har i dag er laget for industrisamfunnet, vi trenger rammer som er bedre tilpasset arbeidslivet vi har i dag og i morgen, sier Madsen.

I tillegg mener Virke at også næringspolitikken trenger fornying.

- I dag brukes 40 milliarder kroner på subsidier av næringer og virksomheter som ikke kan betale for arbeidskraften uten offentlig støtte. I dag overføres 20 milliarder kroner i direkte støtte samt 20 milliarder kroner gjennom selektive skattefritak. Ta heller noen av disse kronene og bruk dem på å redusere skjemaveldet eller bygge ut infrastrukturen. Det er ikke produktivt å fylle ut skjemaer som allerede har blitt fylt ut fra før, sitte i kø eller vente på toget som ikke kommer, sier Madsen.