Gå til sidens hovedinnhold

Arve Johnsen klar med ny oljesatsing

Statoils første sjef, Arve Johnsen, er klar med en ny norsk oljesatsing. Nå fusjonerer han inn det børsnoteringen til gullselskapet Ecuanor

Det nye selskapet til Arve Johnsen skal satse på både mienralleting og olje og gassvirksomhet.Styrene i de to selskapene er nå enige om fusjonen som nå skal opp til godkjennelse på respektive generalforsamlinger.Amergy er et selskap etablert av den gamle Statoil-sjefen Arve Johnsen sammen med Jonny Hesthammer, John A Howell ,Helge Ringdal og Dag Dvergsten jr i mars 2004. Selskapet har kontor i Oslo og etter sammenslåing med Rocksource Energy Inc, i Houston, Texas i USA.I forbindelse med fusjonen med Ecuanor blir Ecuanor verdsatt til 21,54 millioner kroner, mens Amergy verdsettes til 86,16 millioner kroner.Ressursselskap

Amergys visjon er å være et ledende teknologibasert ressursselskap innen mineraler/metaller og olje& gass, melder Ecuanor i en melding.Selskapet skal aktivt bygge og utvikle en portefølje med høykvalitets eiendeler og tjenester. Utvikling innen geologi muliggjør brobygging mellom leting og utvikling innen området olje og gass og tilsvarende innen mineraler og metaller, heter det.Våren 2004 inngikk Amergy as en avtale om å kjøpe Rocksource Energy Corp, et gjeldfritt lete og produksjonsselskap, lokalisert i Houston , Texas med en rekke lisenser på land i USA, med oppgjør i egne aksjer.Amergy AS har videre inngått en avtale om å kjøpe 2 prosent i Rocksource Geotech AS ,et nyetablert utviklingsselskap som kombinerer forskning og teknologisk spisskompetanse med formål å bedre lete og produkssjonsløsninger.Amergy AS vil etter sammenslåingen med Rocksource Energy Corporation ha over 40 aksjonærer med Helge Ringdal, Tom Collins ,Dag Dvergsten og Arve Johnsen blant de største aksjonærer.Etter fusjonen med Rocksource Energy sitter Amergy med en protefølje av lsienser som har forventede reserver på 5,9 millioner fat olje og 5,8 milliarder kubikkfot gass.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien

Kommentarer til denne saken