Høyesterett har nå behandlet anken og har enstemmig kommet fram til at Åsne Seierstad og Cappelen Damm ikke skal betale saksomkostningene til bokhandler Shah Mohammed Rais.

– Jeg er ikke overrasket, men resultatet er selvfølgelig gledelig. Dette er nok et fult nederlag for bokhandleren, så nå får vi bare avvente at han stiller sikkerhet, sier Cato Schiøtz, som er advokat for Seierstad og Cappelen Damm, til Nettavisen.

Krevde en halv mill.

Bokhandleren saksøkte Seierstad for en halv million kroner, men for at saken skulle komme opp har Shah Muhammad Rais altså måttet garantere en økonomisk sikkerhet.

Oslo tingrett krevde at Shah Mohammed Rais stilte 500.000 kroner i sikkerhet for at saken skulle behandles for retten. Rais anket til Borgarting lagmannsrett, som reduserte kravet til 300.000 kroner. Seierstad ble også dømt til å betale bokhandlerens saksomkostninger.

Les mer: Bokhandleren vant fram i lagmannsretten

Seierstad anket altså til Høyesterett, og Rais motanket kravet om sikkerhet. Høyesterett forkastet motanken fra bokhandleren.

Må ta hensyn til betalingsevne

Advokaten til bokhandleren forteller at saken nå vil havne hos menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

– Det ble herfra ikke påstått at sikkerhetsbeløpet skal reduseres til «det saksøkeren har mulighet til å betale» som Høyesterett misforstår. Det som ble påstått for Høyesterett, var at det skal tas hensyn til hva man har mulighet til å betale som et moment i vurderingen, hvilket klart fremgår av EMDs praksis at domstolen plikter å gjøre, sier advokat Per Danielsen til Nettavisen.

– Når Høyesterett ikke saksbehandler dette momentet, går saken videre til Menneskerettighetsdomstolen, fortsetter han.

Rettsmaraton

Den norske forfatteren og journalisten Åsne Seierstad fikk massive salgstall og mye oppmerksomhet da hun ga ut boken «Bokhandleren i Kabul» i 2002. Boken ble skrevet etter at Seierstad hadde bodd hos bokhandlerfamilien. Rais mener Seierstad krenket familiens privatliv da forfatteren omtalte familien i boka.

Etter utgivelsen saksøkte Rais' kone Seierstad, en sak hun vant i tingretten, men tapte i lagmannsretten. Anken til Høyesterett ble nektet fremmet. Denne saken er også klaget inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Les mer: Saksøker Åsne Seierstad igjen