Torsdag skrev Nettavisen om det nye fotobokssystemet ASSET (Advanced Safety and Driver Support for Essential Road Transport) som blant annet testes ut i Finland og Tyskland som del av et større EU-prosjekt.

I motsetning til vanlige fotobokser som måler hastigheten din, sjekker ASSET-systemet også om du har betalt forsikring og årsavgift, om du ligger for nærme bilen foran - og om du bruker setebelte.

Les også: Her er det nye fotoboksmonsteret

Slår sammen flere kjente teknologier
Isolert sett er det ikke mange av disse tingene som er revolusjonerende, men sammenkoblingen av alle disse løsningene har aldri blitt gjort før. På sikt skal systemet også utvides til å kunne kontrollere ting som mønsterdybde, for tung last og utslipp.

I Norge har allerede blant annet politiet fått tillatelse av Datatilsynet til å ta i bruk et nytt system som automatisk leser nummerskilt på passerende biler, og sjekker dette opp mot sentrale registre for å se om det er grunnlag for at bilen kan stoppes.

Greit i enkelte tilfeller
- Den løsningen som vi tar i bruk Norge med nummergjenkjenning skal ikke være permanent satt opp - og skal opereres av personell på stedet. Det er ikke slik at det bare skal stå og sope inn, sier informasjonssjef Ove Skåra i Datatilsynet til Nettavisen.

- Skjer det for eksempel et ran eller andre dramatiske ting, så aksepterer vi at en gå ut med nummergjenkjenning på enkelte steder. Men en kan ikke stå der og stoppe folk som ikke har barnebidrag og lignende, understreker Skåra.

- Kan ikke være permanent
Mens systemet som nå testes ut i Finland er mobilt, har en lignende løsning i Tyskland som er permanent montert langs motorveien. Dette har ikke Datatilsynet sansen for.

- Med å sette opp noe slik permanent, da har man gått over en grensa. Da må politikerne sette en klar grense. For det er ikke det teknologiske det står på. Her er mulighetene enorme, og en kan se for seg at dette kobles opp mot mange forskjellige registre, sier Skåra.

Han viser til at kreativiteten i politiet etter hvert begynner å bli svært stor.

- Dere har jo tidligere skrevet om politimesteren i Danmark som så for seg fartsmålinger basert på informasjon fra mobiltelefoner. Professor i rettsinformatikk Jon Bing har også tidligere omtalt de enorme mulighetene teknologien gir når det kommer til samferdsel, sier Skåra - og viser til at mange av problemene rundt måling med mobiltelefoner i fremtiden juridisk sett kan løses ved at en må identifisere seg selv overfor bilen som sjåfør med førerkort.

Datatilsynet er hindringen
Seksjonsleder Finn Harald Amundsen i Vegdirektoratet sier at systemet som nå testes ut i EU i utgangspunktet ikke er aktuelt i Norge.

- I Norge har vi to systemer. Vi har et system for nummerskilt-gjenkjenning, som sjekker opp forsikringer, veiavgifter, EU-kontroll og den typer ting - og så har vi de to formene for ATK (fotobokser), sier Amundsen til Nettavisen.

- Vi har ikke anledning til å blande dette sammen, da havner vi i konflikt med personvernslover - og ASSET-systemet blander for mye. Vi prøver å skille disse overvåkingsløsningene fra hverandre, sier han.

- Et samfunn jeg ikke liker smaken på
NAFs advokat André Fimreite liker ikke tanken på et slikt system her i landet.

- Vi har jo et sterkt fokus på trafikksikkerhetsarbeid, og fotobokser kan være et godt hjelpemiddel, og i så måte kan sikkert også disse fotoboksmonstrene også være det, sier Fimreite til Nettavisen.

- Men så har vi et annet aspekt av denne saken: Når du kjører bil, så har du rett til å gjøre det sporingsfritt, og ser vi på gjennomsnittsmålingene er dette svært problematisk. Og mange av de samme problemstillingene kommer en overfor i disse nye systemene, påpeker han.

NAF er spesielt skeptisk til hvem som skal oppbevare opplysningene og hvem som skal ha tilgang.

- Hvis alle skal overvåkes 24 timer i døgnet, så begynner det å bli et samfunn jeg ikke liker smaken på, sier advokaten.

Ifølge Fimreite skal det ut på nyåret legges fram en første evalueringsrapport for systemet.

- Jeg er veldig spent på å lese den når den kommer, sier han.

- Kan ikke være pengemaskin
NAFs britiske søsterorganisasjon AA har også blandede følelser for systemet.

- Å ligge for nærme bilen foran er i de fleste situasjoner farligere enn å kjøre for fort, så jeg tror de fleste bilister vil ønske et slikt system velkommen, sier AA-president Edmund King til Daily Mail.

- Men dette må være et trafikksikkerhetstiltak, ikke en pengemaskin, understreker han.

Politiet vil ikke ha den
Jan M. Guttormsen i Politidirektoratet stiller seg bak konklusjonen om at disse boksene er uaktuelle i Norge.

- Det er nærmest utenkelig at vi ville be om utstyr som kunne gjøre alt dette, sier Guttormsen til Nettavisen.

Han viser blant annet til at det vil være nærmest verdiløst å for eksempel ta bilder av 20 stjålne biler som kjører forbi en fotoboks om ingen er der for å stoppe dem.

- Og utover at en aldri ville fått tillatelse fra Datatilsynet til dette, så vår erfaring er at det er best å holde mange av disse tingene adskilt, sier han.