Gå til sidens hovedinnhold

Usikre gymlærere får treningsveiledning

Mange lærere for elever med astma er usikre på hvor mye elevene tåler av fysisk aktivitet og trening.

(BIIPMAG): Mange elever med astma og deres lærere er usikre på hvor mye som tåles av trening og annen fysisk aktivitet når man har astma. Usikkerhet hos den ene eller annen part fører til mindre deltakelse i timene, og øker faren for at unødvendig akutte situasjoner kan oppstå. Nå lanseres en treningsveileder som skal bidra til å øke kunnskapsnivået hos alle som er berørt av astma – med eget hjelpeskjema for kroppsøvingslærere.

Les også: Dette gjør allergien verre

Oversikt og råd
Veilederen er i lommeformat, og inneholder treningstips og medisinske råd. På hjelpeskjemaet til kroppsøvingslærere kan det lages en oversikt over elevene med astma, og hva slags oppfølging de trenger til gymtimen - samt en oversikt over medisiner og forhold som kan skape ekstra problemer så som pollenspredning og kaldt, rått vær. Her gis også kortfattede råd om hvordan læreren takler en akutt situasjon hos en elev med astma.

Undersøkelse
Norges Astma og Allergiforbund (NAAF) har nylig foretatt en spørreundersøkelse blant barn og unge med astma og deres foreldre.

– Resultatene viser blant annet at bare halvparten av de unge føler seg trygge på at kroppsøvingslæreren vet hva som skal gjøres ved et astmaanfall, forteller Grethe Amdal, sykepleier i NAAF og prosjektleder for utvikling av Treningsveilederen.

– Hele 44 % svarer at de føler seg usikre på egen deltagelse ved for eksempel utegym. Undersøkelsen viser også at de unge har et stort informasjonsbehov. 20 % svarer at de i har behov for mer informasjon om astma og trening, for å føle seg trygge i en treningssituasjon.

Lærerne ønsker mer kompetanse
Kroppsøvingslærerne på sin side gir uttrykk for at de er usikre i forhold til elever med astma og at de ønsker mer kompetanse på dette området, i følge en tidligere undersøkelse gjort i regi av Norges Astma- og Allergiforbund.

Økt livskvalitet
Fysisk aktivitet bidrar til en bedre hverdag og økt livskvalitet, også for den som har astma. Trening er en positiv og viktig del av astmabehandlingen, og med enkel tilrettelegging kan de fleste som har astma delta på lik linje med alle andre.

Se også: www.aktivmedastma.no for mer utdypende informasjon, råd og tips rundt astma og fysisk aktivitet.

Les mer:
Trener du feil?
- Paracet kan gi astma
Inneklima kan gjøre deg syk

Det siste fra biipMag: Gå til forsiden her

Kommentarer til denne saken