Gå til sidens hovedinnhold

Vil gjøre det enklere for asylsøkere å få midlertidig arbeidstillatelse

Kommunal- og forvaltningskomiteen foreslår tiltak og penger for å få asylsøkerne raskere ut i jobb og samfunnsliv.

OSLO (Nettavisen): - Dette er en marsjordre fra Stortinget til regjeringen om at integreringen av asylsøkere må starte tidligere enn i dag. Vi vil forenkle intervjusituasjonen for asylsøkere og bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere.

Les også: Erna Solberg åpner for kutt i flyktningetilbudet

Nettavisen mener: Norge kan få over 30.000 asylsøkere allerede i år

Plusser på 60 millioner kroner

Det sier stortingsrepresentant Geir Toskedal (KrF) til Nettavisen. Tirsdag legger kommunal- og forvaltningskomiteen fram en tilleggsproposisjon med forslag om påplusninger på 60 millioner kroner til flyktningefeltet på statsbudsjettet. Samme dag skal statsminister Erna Solberg (H) redegjøre i Stortinget om flyktningekrisen i Europa.

Senere i høst - trolig 5. november - kommer regjeringen med en tilleggsproposisjon for å møte økningen i antall asylsøkere.

Komiteen vil blant annet diskutere en fjerning av kravet til intervju for å kunne søke om arbeidstillatelse. Komiteen ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av nye kriterier som gjør det enklere å få midlertidig arbeidstillatelse mens asylsøknaden er til behandling.

- Få folk ut i samfunnet

- Mange er glade og takknemlige for å komme til Norge, men mange mister også motivasjonen når de sitter i mottak. Skal vi utnytte disse ressursene best mulig, gjelder å få unnagjort intervju og kartlagt kompetanse så fort som mulig, slik at vi kan få folk ut som deltakere i samfunnet. Det er god samfunnsøkonomi, sier komitémedlem Geir Toskedal.

Se hele innstillingen - stortingsproposisjon nummer 152 S her (PDF)

Komiteen legger til grunn at en stadig større andel av de som sitter på mottak kommer til å få opphold i Norge og mener det taler for å starte integreringen tidligere enn i dag.

- Ja, og da er språkopplæring avgjørende for god integrering, sier Toskedal.

Komiteen mener tiden på mottak skal bidra til å forberede flyktningene på hva som venter i det norske samfunnet med vekt på språk og samfunnsforståelse. De legger vekt på at det skal være tydeligere krav og tilbud om aktivitet på asylmottakene slik at de som blir i landet skal være best mulig rustet til å komme i jobb og bli aktive deltakere i samfunnet.

Bekymret for enslige mindreårige

Flere enslige mindreårige asylsøkere er et annet tema komiteen tar opp og vil øke bevilgningene til i sin innstilling. Komiteen støtter regjeringens forslag til tilleggsbevilgning til omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. På grunn av den akutte situasjonen med sterk økning av enslige mindreårige asylsøkere, foreslår komiteen å styrke bevilgningen til spesielle driftsutgifter ved asylmottak med 48 millioner kroner.

Mens komitemedlemmene fra Ap, Sp og SV vil skjerpe kravet til voksentetthet og barnefaglig kompetanse i mottakene, er flertallet bestående av Ap, KrF, Sp, Venstre og SV, opptatt av tilstrekkelig antall verger.

- Enslige mindreårige asylsøkere og lav bemanning på mottakene er en stor bekymring. Derfor foreslås det en økning her. KrF hadde et forslag om å overføre ansvaret for asylsøkere mellom 15 og 18 år til barnevernet, men ble nedstemt på dette, sier Toskedal.

Les også: Rekordmange flyktninger over grensen fra Russland

NYHETSGRAFIKK: Forrige uke ble det registrert nesten 2000 nye asylsøknader.

Kommentarer til denne saken