Lederen av justiskomiteen på Stortinget blir rasende av Aftenpostens oppslag tirsdag, om at nesten alle utlendinger som pågripes for narkotikasalg i Oslo, enten har avslag på sin asylsøknad eller er ulovlig i Norge.

- Jeg blir forbannet over at hundrevis av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, driver kriminalitet på denne måten, sier Per Sandberg til Nettavisen.

- Skal være i lukkede mottak
Personer som står i asylsøkerkø og bor i asylmottak på Østlandet og i Oslo, står bak en stor del av narkotikasalget i hovedstaden, skriver avisen.

- En slik tilgrising av asylinstituttet har man sjeldent sett. Slike kriminelle har ingenting med beskyttelse eller flyktningstatus å gjøre, mener Sandberg.

Les også: Rekordhøy innvandring i 2012

Han mener løsningen er lukkede asylmottak.

- Disse personene skal være i lukkede mottak. De skal fratas muligheten til å drive kriminalitet mens de venter på å bli sendt ut, sier han.

Minst 352 asylsøkere i Oslo har i løpet av de siste to og et halvt årene blitt dømt til enten fengsel eller bøter. Over halvparten av sakene dreier seg om narkotikabrudd, mens 14 prosent av dommene inkluderer dokumentfalsk og falsk ID som et av tiltalepunktene.

- Dette er asylindustrien på sitt mest kyniske. Man utnytter asylinstituttet – noe av det skjøreste og mest dyrebare vi har – til kynisk kriminalitet, sier Sandberg.

Ikke bestemt deg? Du kan ta Nettavisens valgtest her!

- På tide å stoppe å være naiv
Sandberg mener de andre partiene ikke tar problemet på alvor.

- Nå har vi fått gjentatte advarsler. Gjennom år har vi fått advarsler om at asylinstituttet utnyttes og misbrukes, og det virker som at alle de andre partiene akseptere det, tordner han, og påpeker:

- Nå må vi reagere! Når politiet nærmest gir opp, og er så fortvilet som de er, bør også de andre partiene reagere, sier han.

Lederen av justiskomiteen avfeier samtidig kritikken Frp ofte får om lukkede mottak.

- Når vi snakker om lukkede mottak, er det vi som har et dårlig menneskesyn. Men det dårlige menneskesynet fremgår når politiske partier gir blaffen i trygghet. I en tid når advarslene fra PST og etterretningen er at trusselnivået er økende - og grensene bygges ned - er det på tide at man stopper å være naiv, sier Sandberg til Nettavisen.

Tall Aftenposten har fått utarbeidet fra Politiets utlendingsenhet, viser at 266 av de 1630 asylsøkere som politiet har sendt ut med tvang i år, hadde rukket å bli straffedømt i Norge.

- De andre partiene skal tvinges på plass
Han sier dette blir en veldig viktig sak for Frp i eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget.

- Nå må vi reagere raskt, og etablere mottak som stenges. De som begår kriminelle handlinger eller ødelegger det offentlige rom, de er det bare å kjøre rett til Trandum for uttransportering umiddelbart, sier han.

- Det her blir et vesentlig punkt når regjeringsforhandlingene starter, og de andre partiene skal tvinges på plass. Dette aksepterer vi ikke lenger, sier Sandberg, og legger til:

- Det her er i ferd med å ta helt av, man har jo mistet helt kontroll.

- Norge er en honningkrukke
Statistikken toppes av rumenere, mens nigerianere kommer på andreplass. Så langt i år har 299 nigerianere blitt sendt ut med tvang, og minst hver tredje var straffedømt.

- Man må forstå at Norge fremstår som en honningkrukke. De landene som er nærmest asylsøkerne hoppes over, og da må man skjønne at det er Norge det er noe galt med. Dette er ikke flyktninger, det er ikke folk på flukt fordi det er fare for liv og helse, men dette er mennesker som stort sett er på økonomisk jakt, mener Sandberg.

- Nå er jeg spent på hva Arbeiderpartiet og Grete Faremo sier til dette. Hvor er NOAS, Flyktningehjelpen og Norsk Folkehjelp nå? Kan de svare meg på om det er slik vi skal ha det? spør han.

Det bor i dag 15.800 personer på norske asylmottak. De kriminelle utgjør et lite mindretall, men medfører likevel en stor ressursbruk både i politiet, utlendingsforvaltningen og domstolene.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet!