En av hovedgrunnene til at statsråd Audun Lysbakken gikk av, var at han selv innså brudd på habilitetsreglene for sine bevilgninger til Reform - ressurssenter for menn.

En gjennomgåelse Nettavisen har gjort av Reforms årsregnskaper, viser at Lysbakken har bevilget minst 13,5 millioner kroner til Reform i sin statsrådsperiode.

Partifelle sentral
Lysbakken har selv vært i styret for Reform, men han har også nære vennskapsbånd.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

En av stiftelsens nøkkelpersoner er kampanjeleder Gjermund Skaar.

Han leder Reforms største kampanje, nemlig Hvitt bånd.

Her er bakgrunnen:Reform og Hvitt bånd Norge

Samme Skaar er også en nær venn av Audun Lysbakken, og stod på 4. plass på SVs liste i Bærum ved siste valg.

Han er nestleder i Akershus SV og er leder for SVs internasjonale utvalg.

Han kommer fra Bærum og har tidligere vært sentralstyremedlem og aktiv i Sosialistisk Ungdom.

Varm markering
Så sent som 25. november i 2010 fjor opptrådte Lysbakken og Skaar sammen i regi av Reforms kampanje, Hvitt bånd.

Dette er en en organisasjon som arbeider mot vold.

Statsråd Audun Lysbakken er selv Hvitt bånd-ambassadør.

Lysbakken har også deltatt på Hvitt bånd-arrangementer - blant annet ved en prisutdeling sammen med tidligere styreformann og mannsforsker, Jørgen Lorentzen, i det som ble omtalt som en «varm markering på en kald dag», ifølge Hvitt bånd Norge.

«Det er meg»
SV-politiker og medarbeider i Reform, Gjermund Skaar, bekrefter at det er ham Audun Lysbakken snakker om når det gjelder inhabilitet.

- Det er meg Audun snakker om på pressekonf. Jeg er ikke klar til å uttale meg om dette ennå og henviser til styreleder i Reform, Jan Sverre Asker, bekrefter Skaar overfor Nettavisen.

Støttet Lysbakkens kandidatur
Gjermund Skaar er nestleder i Akershus SV, og han var tidlig ute med sin støtte til ny partileder:

- Selv om vi har tre gode kandidater, er Audun et godt hestehode foran de andre, uttalte Skaar til NRK.

«Gamlekarer»
Vennskapsbåndet mellom Gjermund Skaar og Audun Lysbakken har vart lenge.

Allerede i juni 2006 skriver Lysbakken følgende på sin blogg: «I buekorpsene i Bergen er det noe som heter gamlekarer. Der med og marsjerer på store dager, som korpsenes stiftelsesdager. I SU har vi også gamlekarer», skriver Lysbakken, og trekker blant annet frem seg selv - og Gjermund Skaar.

Hvitt bånd
Hvitt Bånd er en nasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner og seksuell trakassering. Kampanjen retter seg mot gutter og menn i alle aldre, og tar sikte på å påvirke menns holdninger gjennom opplysning, bevisstgjøring og etablering av gode rollemodeller.

Blant oppgavene er å etablere 25. november som en årlig markering av menns engasjement mot vold.