Gå til sidens hovedinnhold

AUF vil stramme skatteskruen

AUF-leder Eskil Pedersen vil ha økt skatt for næringslivet og dem som tjener mer enn 400.000 kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv vil leder i Aps ungdomsorganisasjon, Eskil Pedersen, øke skattene for dem som tjener over gjennomsnittet i Norge. Dessuten vil han og AUF at næringslivet skal betale mer i skatt.

- Jeg tror ikke det er mulig å komme unna økte skatter for å sikre velferdsstaten. Hvis du tjener over 400.000 kroner, er du rik nok til å bidra med mer., sier Pedersen til Dagens Næringsliv.


Vil senke toppskatten
Blant forslagene til Pedersen og AUF er en senkning av toppskatten fra dagens 421.000 kroner til 400.000 kroner. For skattesats 2 er forslaget til AUF enda mer radikalt, med kutt i innslaget for toppskatten fra dagens 765.800 kroner til mellom 500.000 til 600.000 kroner.

AUF mener også at kapitalinntekter skal skattelegges som personinntekter, noe som i snitt betyr at kapitalinntektene da vil skattelegges rundt 35 prosent.

Her er noen av AUFs forslag til skatteendringer:
1) Senket skattesats og økt bunnfradrag for de laveste inntektene

2) Toppskatt for flere. Alle med inntekter over 400.000 kroner skal betale toppskatt, mens denne grensen er 471.200 kroner i dag. AUF vil også senke innslagspunktet for trinn 2 fra dagens 765.800 kroner til mellom 500.000 og 600.000 kroner, og vil innføre et tredje innslagspunkt for de aller høyeste inntektene.

3) Personers kapitalinntekter skattlegges på samme måte som lønnsinntekter, dvs. med trygdeavgift og toppskatt.

4) Null skattefradrag for renter på lån over 3 millioner kroner. AUF anslår at dette kan gi flere milliarder kroner mer til fellesskapet.

5) Økte avgifter på "luksusforbruk" og reduserte avgifter på "nødvendige forbruksvarer".

6) Skatt på valutatransaksjoner innenlands og avgift på omsetning av aksjer. AUF skisserer en aksjeomsetningssats på 0,7 prosent, og at dette kan gi rundt 10 milliarder kroner i økte skatteinntekter.

Reklame

Derfor er den norske ladekabelen så genial

Kommentarer til denne saken