Gå til sidens hovedinnhold

Avanse anbefaler aksjekjøp

Avanse Forvaltning anbefaler fortsatt å overvekte aksjer, selv etter årets kraftige børsoppgang. Norske aksjer anbefales spesielt, utfra attraktive kurser, lav rente og høy oljepris

Den sterke oppgangen i aksjemarkedet siden bunnen i mars, har fått mange til å spekulere i om vi snart vil få en korreksjon. Lave renter, positive signaler fra økonomien og fra aksjeselskapene gjør at andre tror oppgangen vil fortsette. Utsikter til fortsatt lave realrenter og stigende inntjeningsestimater i selskapene gjør at vi er positive til aksjer for september måned, skriver Avanse Forvaltning i sin månedsrapport for september.Avanse anbefaler derfor fortsatt overvekt av aksjer i porteføljen, mens det anbefales å undervekte pengemarkedet, altså rentepapirer med kort løpetid, og nøytralvekte obligasjoner, fastrentepapirer med lang løpetid.- Tallene som har kommet inn fra den amerikanske økonomien har i stor grad vært på den positive siden, skriver Avanse.- I Europa har det kommet en del positive nyheter fra økonomien i august. Flere indikatorer for utviklingen i industriproduksjonen i Eurosonen har steget og det forventes en oppgang i aktiviteten fremover i takt med videre oppgang i USA, heter det.- Overvekten i aksjer plasseres i Norge. Dette fordi norske aksjer ser særskilt attraktive ut grunnet en aggressiv pengepolitikk fra myndighetene. I tillegg ser det ut til at oljeprisene vil holde seg relativt høye fremover. Prisingen av norske aksjer synes interessant spesielt mot USA hvor prisingen var høy allerede i utgangspunktet (basert på bokførte verdier), skriver Avanse.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her